• Cecilie Hammond Spark

  Internasjonal leder, Trondheim kommune

  Internasjonal leder; Trondheim kommune, med ansvar for å styrke Trondheims internasjonale renommé og strategiske posisjon innen innovasjon, bærekraft, næringsliv, klima og miljø, kunnskap med mer.

   

  Taler til følgende sessioner
  • 14:00 - 15:15 Workshop 1A - Når næringslivet tar sosialt ansvar
   Trondheim Opportunity er et mentor- og utviklingsprogram for høyt utdannede innvandrere som ønsker jobb i tråd med utdanning og kvalifikasjoner. Trondheim Opportunity skal styrke mulighetene for innvandrere med høy utdanning til å få jobb og gjøre karriere. Gjennom programmet skal vi sikre tilgang til rett kompetanse i fremtiden for næringslivet i regionen. Vi skal tilføre næringslivet og det offentlige kompetanse på å bruke kulturelt mangfold til å skape positiv vekst. 

   Dessverre merker en del innvandrere barrierer som vanskeliggjør inngangen til arbeidslivet. Årsakene til dette er nok sammensatt, men mangel på nettverk, og/eller mangel på referanser er nok en del av bildet. Med råd og hjelp fra erfarne ledere (mentorer), kurs og systematisk opplæring i hvordan norsk (trøndersk) næringsliv fungerer skal programmet bidra til at en del av disse barrierene overvinnes.
    
   15:45 - 17:00 Workshop 1B - Når næringslivet tar sosialt ansvar
   Trondheim Opportunity er et mentor- og utviklingsprogram for høyt utdannede innvandrere som ønsker jobb i tråd med utdanning og kvalifikasjoner. Trondheim Opportunity skal styrke mulighetene for innvandrere med høy utdanning til å få jobb og gjøre karriere. Gjennom programmet skal vi sikre tilgang til rett kompetanse i fremtiden for næringslivet i regionen. Vi skal tilføre næringslivet og det offentlige kompetanse på å bruke kulturelt mangfold til å skape positiv vekst. 

   Dessverre merker en del innvandrere barrierer som vanskeliggjør inngangen til arbeidslivet. Årsakene til dette er nok sammensatt, men mangel på nettverk, og/eller mangel på referanser er nok en del av bildet. Med råd og hjelp fra erfarne ledere (mentorer), kurs og systematisk opplæring i hvordan norsk (trøndersk) næringsliv fungerer skal programmet bidra til at en del av disse barrierene overvinnes.

    
Cookies policy