• Gunn Ingeborg Stø

  Prosjektleder, Sit Labs

  Gunn Ingeborg Stø var prosjektleder for Sit Labs, et prosjekt tuftet på relasjonell velferd som bidro til verdiskapning.

  Taler til følgende sessioner
  • 11:30 - 12:30 Workshop 14A - Fra praksisfeltet: Hvordan relasjonell velferd kan skape bærekraftige samfunn? (Sit Labs)
   I denne workshopen deles noen av de faktorene som var viktige for at vi lyktes med prosjektet Sit Labs– Meningsfulle mål, wicked problems og empowerment. Vi reflekterer rundt relasjonell velferd som metode for å organisere arbeidet på, som bidrar til verdiskapning på mange nivåer samtidig. Hvorfor er studenters innovasjonskraft så sentralt i det arbeidet?

   Gunn Ingeborg Stø var prosjektleder for Sit Labs, et prosjekt tuftet på relasjonell velferd som bidro til verdiskapning. Workshopen ledes sammen med to av de dyktige sosiale entreprenører som var ansatt i prosjektet.

   Om Sit Labs
   Sit Labs var et prosjekt i Sit som ble finansiert gjennom midler fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet var et tilsvar på manglende sosiale arenaer og jobb for studenter under pandemien. Verdigrunnlaget prosjektet ble tuftet på er hentet fra relasjonell velferd – «Ask what`s strong, not what`s wrong, then use the strong to repair what`s wrong» veiledet oss gjennom hele prosjektet. Sit Labs ble et levende laboratorium der studentene selv fikk utforme prosjekter som ga rom for meningsfulle studentliv. Totalt ble nesten 90 studenter rekruttert som sosiale entreprenører. Studentene fikk ta i bruk sine unike ressurser, sin tverrfaglige kompetanse og erfaringer som student til å skape et økosystem av sosiale innovasjoner. Prosjektene ble skapt med engasjement, kvalitet, tempo og mangfold. Samtidig ble mange temaer som var viktig for studentene satt på dagsorden. Studenter er mennesker som står fremst i fremtiden og har unike ressurser å tilby oss som samfunn. Det å gi studenter en plattform der de får brukt sine kraft, kunnskap og kompetanse er smart både i offentlig og privat sektor. Det er innovasjonskraft vi ikke har råd til å la stå ubrukt dersom vi skal skape et bærekraftig samfunn. 
   13:00 - 14:00 Workshop 14B - Fra praksisfeltet: Hvordan relasjonell velferd kan skape bærekraftige samfunn? (Sit Labs)
   I denne workshopen deles noen av de faktorene som var viktige for at vi lyktes med prosjektet Sit Labs– Meningsfulle mål, wicked problems og empowerment. Vi reflekterer rundt relasjonell velferd som metode for å organisere arbeidet på, som bidrar til verdiskapning på mange nivåer samtidig. Hvorfor er studenters innovasjonskraft så sentralt i det arbeidet?

   Gunn Ingeborg Stø var prosjektleder for Sit Labs, et prosjekt tuftet på relasjonell velferd som bidro til verdiskapning. Workshopen ledes sammen med to av de dyktige sosiale entreprenører som var ansatt i prosjektet.

   Om Sit Labs
   Sit Labs var et prosjekt i Sit som ble finansiert gjennom midler fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet var et tilsvar på manglende sosiale arenaer og jobb for studenter under pandemien. Verdigrunnlaget prosjektet ble tuftet på er hentet fra relasjonell velferd – «Ask what`s strong, not what`s wrong, then use the strong to repair what`s wrong» veiledet oss gjennom hele prosjektet. Sit Labs ble et levende laboratorium der studentene selv fikk utforme prosjekter som ga rom for meningsfulle studentliv. Totalt ble nesten 90 studenter rekruttert som sosiale entreprenører. Studentene fikk ta i bruk sine unike ressurser, sin tverrfaglige kompetanse og erfaringer som student til å skape et økosystem av sosiale innovasjoner. Prosjektene ble skapt med engasjement, kvalitet, tempo og mangfold. Samtidig ble mange temaer som var viktig for studentene satt på dagsorden. Studenter er mennesker som står fremst i fremtiden og har unike ressurser å tilby oss som samfunn. Det å gi studenter en plattform der de får brukt sine kraft, kunnskap og kompetanse er smart både i offentlig og privat sektor. Det er innovasjonskraft vi ikke har råd til å la stå ubrukt dersom vi skal skape et bærekraftig samfunn. 
Cookies policy