• Norunn Bergesen

  Journalist, Dagsordenredaksjonen i Adresseavisen

  Norunn Bergesen er nyhetsjournalist i Adresseavisen i Trondheim. Hun arbeider i dag i Dagsorden-redaksjonen med fagområdene barn, unge, oppvekst, barnehage, skole og utdanningspolitikk. I dette feltet er hun spesielt opptatt av å formidle barn og unges stemme og å belyse vilkårene for oppvekst og utdanning. Hun har tidligere jobbet, blant annet, med feature-journalistikk og kultur.

  Taler til følgende sessioner
  • 15:45 - 17:00 Workshop 4B - Når barn blir rusmisbrukere – hvordan kan vi hjelpe?
   "Det er som om velferdssamfunnet raser sammen rundt oss. Jeg tror det er viktig at historier som min kommer ut i offentligheten. Det må skje noe, sa hun."

   I januar i år fortalte Adresseavisen om familien som famler seg frem og faller mellom stolene i hjelpeapparatet. De har en sønn som har ruset seg siden han var 14. Han er ennå ikke myndig.

   Journalist Norunn Bergesen samtaler på denne workshop med moren om hjelpen som ikke hjelper og hva hun ønsker seg.

   Spørsmål, innspill, kunnskap og refleksjoner ønskes fra deltakerne i salen. 
   Hva må til for å gi riktig hjelp? Hvordan finner man gode løsninger som virker?
    
   14:00 - 15:15 Workshop 4A - Når barn blir rusmisbrukere – hvordan kan vi hjelpe?
   "Det er som om velferdssamfunnet raser sammen rundt oss. Jeg tror det er viktig at historier som min kommer ut i offentligheten. Det må skje noe, sa hun."

   I januar i år fortalte Adresseavisen om familien som famler seg frem og faller mellom stolene i hjelpeapparatet. De har en sønn som har ruset seg siden han var 14. Han er ennå ikke myndig.

   Journalist Norunn Bergesen samtaler på denne workshop med moren om hjelpen som ikke hjelper og hva hun ønsker seg.

   Spørsmål, innspill, kunnskap og refleksjoner ønskes fra deltakerne i salen. 
   Hva må til for å gi riktig hjelp? Hvordan finner man gode løsninger som virker?
    
Cookies policy