• Hans Marstrand Jensen

  Seniorkonsulent, CRECEA

  Hans Marstrand arbejder med psykisk arbejdsmiljø herunder forebyggelse af vold og trusler i mødet med udfordrede borger. Redskaberne er implementering af risikovurdering, konflikthåndtering, registrering og hændelsesanalyser. Organisatorisk har han primært arbejdet på døgninstitutionsområdet, men også med kommunale bostøtter, NGOér, folk i borgerservice, genbrugspladser, apoteker m.m.  På det seneste er han blevet opmærksom på borgerinddragelse som et centralt element i det forebyggende arbejde med vold og trusler.

  Taler til følgende sessioner
  • 11:30 - 12:30 Workshop 17A - Borgerinddragelse som vejen til et godt og trygt arbejdsmiljø i mødet mellem psykisk sårbare og professionelle
   Workshoppen introducere til LA2 og rejser drøftelsen: hvordan kobler vi borgerinddragelse og arbejdet med at sikre et trygt arbejdsmiljø.
   Triste beretninger om voldsomme hændelser på bl.a. bosteder havner til tider på diverse mediers forsider. Det får politikere til at kræve større sikkerhed med redskaber som risikovurdering, konflikthåndtering, overfaldsalarmer m.m. Fokus på sikkerhed kommer da let til at flytte fokus væk fra borgernes trivsel og deres indefra perspektiv på, hvordan man kan undgå situationer med voldsom adfærd.

   På dansk grund er der udviklet et redskab, der med afsæt i både borgerens indefra perspektiv og den professionelles udefra perspektiv viser sig positivt at øge både borgernes trivsel og medarbejdernes sikkerhed i arbejdsmiljøet. Metoden hedder LA2.
   13:00 - 14:00 Workshop 17B - Borgerinddragelse som vejen til et godt og trygt arbejdsmiljø i mødet mellem psykisk sårbare og professionelle
   Workshoppen introducere til LA2 og rejser drøftelsen: hvordan kobler vi borgerinddragelse og arbejdet med at sikre et trygt arbejdsmiljø.
   Triste beretninger om voldsomme hændelser på bl.a. bosteder havner til tider på diverse mediers forsider. Det får politikere til at kræve større sikkerhed med redskaber som risikovurdering, konflikthåndtering, overfaldsalarmer m.m. Fokus på sikkerhed kommer da let til at flytte fokus væk fra borgernes trivsel og deres indefra perspektiv på, hvordan man kan undgå situationer med voldsom adfærd.

   På dansk grund er der udviklet et redskab, der med afsæt i både borgerens indefra perspektiv og den professionelles udefra perspektiv viser sig positivt at øge både borgernes trivsel og medarbejdernes sikkerhed i arbejdsmiljøet. Metoden hedder LA2.
Cookies policy