• Siri Bjaarstad

  Projektleder, In My Experience (IME)

  Siri Bjaarstad leder et nasjonalt pilotprosjekt om studenter og livskvalitet, In My Experience (IME). Prosjektet har samskapt innholdet i en digital plattform der studentene i Trondheim kan dele sine kvalitative erfaringer fra sin hverdag. Målet med prosjektet er å få ny kunnskap om hvordan vi kan forebygge psykiske helseproblemer og ensomhet blant unge. Studenter og ansatte ved NTNU og Sit har i hele prosjektet jobbet sammen, og dette har ført til både konkrete resultatet og mange nye innsikter.
   

  Taler til følgende sessioner
  • 11:30 - 12:30 Workshop 15A - Hvordan kan samskaping finne gode løsninger på komplekse samfunnsproblem, og skape arena for mestring og fellesskap?
   Siri Bjaarstad leder et nasjonalt pilotprosjekt om studenter og livskvalitet, In My Experience (IME).
   Prosjektet har samskapt innholdet i en digital plattform der studentene i Trondheim kan dele sine kvalitative erfaringer fra sin hverdag. Målet med prosjektet er å få ny kunnskap om, hvordan vi kan forebygge psykiske helseproblemer og ensomhet blant unge. Studenter og ansatte ved NTNU og Sit har i hele prosjektet jobbet sammen, og dette har ført til både konkrete resultatet og mange nye innsikter.

   I denne workshopen med Siri og to av studentene i prosjektet, vil vi få innblikk i studentenes hverdagsliv, og vi inviteres inn i fortolkningen av disse. Hva forteller erfaringene oss, og hva kan løsningene være?
   Vi får også vite noe om hvordan det har vært å jobbe med samskaping på denne måte, og hvilke effekter det har hatt for både ansatte og studenter. 
    
   13:00 - 14:00 Workshop 15B - Hvordan kan samskaping finne gode løsninger på komplekse samfunnsproblem, og skape arena for mestring og fellesskap?
   Siri Bjaarstad leder et nasjonalt pilotprosjekt om studenter og livskvalitet, In My Experience (IME).
   Prosjektet har samskapt innholdet i en digital plattform der studentene i Trondheim kan dele sine kvalitative erfaringer fra sin hverdag. Målet med prosjektet er å få ny kunnskap om, hvordan vi kan forebygge psykiske helseproblemer og ensomhet blant unge. Studenter og ansatte ved NTNU og Sit har i hele prosjektet jobbet sammen, og dette har ført til både konkrete resultatet og mange nye innsikter.

   I denne workshopen med Siri og to av studentene i prosjektet, vil vi få innblikk i studentenes hverdagsliv, og vi inviteres inn i fortolkningen av disse. Hva forteller erfaringene oss, og hva kan løsningene være?
   Vi får også vite noe om hvordan det har vært å jobbe med samskaping på denne måte, og hvilke effekter det har hatt for både ansatte og studenter. 
    
Cookies policy