• Sigrid T-S Gilleberg

  Landskapsarkitekt og prosjektleder, Trondheim Kommune

  Sigrid T-S Gilleberg er landskapsarkitekt og ansatt i Trondheim kommune. Hun har bakgrunn som prosjekterende landskapsarkitekt og fra byplankontoret i Trondheim kommune. I arbeidet med områdeløft på Saupstad-Kolstad har hun vært både prosjektleder for satsingen på uterom i bydelen, samt koordinator for byutviklingsområdet. Hun er nå prosjektleder for parker og byrom i kommunen.

  Taler til følgende sessioner
  • 14:00 - 15:15 Workshop 6A - Blisterhaugen: Hvordan kan en skummel skog transformeres til et nav for relasjonsbygging i en bydel?
   Blisterhaugen er en del av bydelsparken i bydelen Saupstad. Den lille skogen, midt i bydelens sentrum, var i mange år oppfattet som et skummelt ikke-sted du helst ikke ville bli sett. Byggene som lå rundt haugen låste døra og trakk for gardinene. Stedet hadde ikke noe kjent navn, og ble kalt hasj-skogen på folkemunne. Gjennom en periode på fire år er dette endret. Blisterhaugen er nå et samlingssted for en hel bydel, et sted hvor innbyggerne deltar i dyrkning og dugnader, hvor beboere på helsehuset henter livsglede, og besøkende på biblioteket leser bøker i hengekøya. 

   Hvordan skjedde dette og hvilke forutsetninger ligger bak denne endringen? Stikkordet er relasjoner. Relasjoner mellom folk, mellom kommune og befolkning og ikke minst relasjoner til stedet.
   15:45 - 17:00 Workshop 6B - Blisterhaugen: Hvordan kan en skummel skog transformeres til et nav for relasjonsbygging i en bydel?
   Blisterhaugen er en del av bydelsparken i bydelen Saupstad. Den lille skogen, midt i bydelens sentrum, var i mange år oppfattet som et skummelt ikke-sted du helst ikke ville bli sett. Byggene som lå rundt haugen låste døra og trakk for gardinene. Stedet hadde ikke noe kjent navn, og ble kalt hasj-skogen på folkemunne. Gjennom en periode på fire år er dette endret. Blisterhaugen er nå et samlingssted for en hel bydel, et sted hvor innbyggerne deltar i dyrkning og dugnader, hvor beboere på helsehuset henter livsglede, og besøkende på biblioteket leser bøker i hengekøya. 

   Hvordan skjedde dette og hvilke forutsetninger ligger bak denne endringen? Stikkordet er relasjoner. Relasjoner mellom folk, mellom kommune og befolkning og ikke minst relasjoner til stedet.
Cookies policy