• Eva Fridstrøm

  Fagansvarlig, Batteriet Midt-Norge, Kirkens Bymisjon

  Eva har jobbet på Batteriet Midt-Norge siden oppstart i 2008, de siste syv år som fagansvarlig for virksomheten: Batteriet er et ressurssenter for frivillige organisasjoner og grupper som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering. Vi skal bidra til at disse blir synlige og slagkraftige.På Batteriet tar vi utgangspunkt i de ideene, styrkene, prosjektene og problemene folk har, og støtter dem i å finne løsninger sammen med andre. Vi tror på styrken og stemmen i fellesskapet i møte med urett og skjev fordeling av velferdsgoder. Vi jobber for et samfunn med velferd for alle, der mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.
   

  Taler til følgende sessioner
  • 14:00 - 15:15 Workshop 3A - BUA og Batteriet: Mobilisering av frivillighet
   Part 1: Mestringsglede, Sikkerhet, Miljø (Bryndhil Jorid Rotvold)
   Hvordan kan en BUA ordning bli en god samarbeidspartner for kommuner, lag, organisasjoner og skoler for å skape mer helsefremmende aktiviteter? Gi lærere og andre som arbeider med barn og ungdom mer tid til å arrangere aktiviteter for barn og unge, og en trygghet på at de kan låne godt utstyr. Fokus på miljø, hverdagsaktivitet, arbeidstrening og kunnskap. BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

   Part 2: Fra ide til realisering, fra individ til gruppe, fra avmakt til makt (Eva Fridstrøm)
   Det er den som har skoen på, som vet hvor den trykker! Hva ser vi som essensen i arbeid med å bygge opp og styrke små organisasjoner, og hvordan kan empowerment også være vanskelig? Vi presenterer arbeidet på et av Norges 5 Batterier - fra et menneske kommer til oss med en ide, til hen etablerer en organisasjon med innflytelse i samfunnet. Batteriet er et ressurssenter for frivillige organisasjoner og grupper som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering. 
    
   15:45 - 17:00 Workshop 3B - BUA og Batteriet: Mobilisering av frivillighet
   Part 1: Mestringsglede, Sikkerhet, Miljø (Bryndhil Jorid Rotvold)
   Hvordan kan en BUA ordning bli en god samarbeidspartner for kommuner, lag, organisasjoner og skoler for å skape mer helsefremmende aktiviteter? Gi lærere og andre som arbeider med barn og ungdom mer tid til å arrangere aktiviteter for barn og unge, og en trygghet på at de kan låne godt utstyr. Fokus på miljø, hverdagsaktivitet, arbeidstrening og kunnskap. BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

   Part 2: Fra ide til realisering, fra individ til gruppe, fra avmakt til makt (Eva Fridstrøm)
   Det er den som har skoen på, som vet hvor den trykker! Hva ser vi som essensen i arbeid med å bygge opp og styrke små organisasjoner, og hvordan kan empowerment også være vanskelig? Vi presenterer arbeidet på et av Norges 5 Batterier - fra et menneske kommer til oss med en ide, til hen etablerer en organisasjon med innflytelse i samfunnet. Batteriet er et ressurssenter for frivillige organisasjoner og grupper som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering. 
Cookies policy