• Brynhild Jorid Rotvold

  Daglig leder, BUA Stjørdal

  Brynhild Jorid Rotvold daglig leder BUA Stjørdal: "Jeg har hele livet hatt en stor glede av naturen og friluftsliv, og en motivasjon til å gi andre gode opplevelser i naturen. Gjennom arbeid i en BUAordning får man mulighet til å legge til rette for mer hverdagsaktivitet, få flere ut i naturen, skape mestringsglede og gode minner. Alt dette uten at det er avhengig av økonomisk status om man har råd. Man får også muligheten til å arbeide mot at flere før prøvd seg i arbeidslivet gjennom å være et sted for å gi arbeidspraksis.Gi flere en mulighet til å komme tilbake til arbeidslivet og føle mestring også her. ".

  Taler til følgende sessioner
  • 14:00 - 15:15 Workshop 3A - BUA og Batteriet: Mobilisering av frivillighet
   Part 1: Mestringsglede, Sikkerhet, Miljø (Bryndhil Jorid Rotvold)
   Hvordan kan en BUA ordning bli en god samarbeidspartner for kommuner, lag, organisasjoner og skoler for å skape mer helsefremmende aktiviteter? Gi lærere og andre som arbeider med barn og ungdom mer tid til å arrangere aktiviteter for barn og unge, og en trygghet på at de kan låne godt utstyr. Fokus på miljø, hverdagsaktivitet, arbeidstrening og kunnskap. BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

   Part 2: Fra ide til realisering, fra individ til gruppe, fra avmakt til makt (Eva Fridstrøm)
   Det er den som har skoen på, som vet hvor den trykker! Hva ser vi som essensen i arbeid med å bygge opp og styrke små organisasjoner, og hvordan kan empowerment også være vanskelig? Vi presenterer arbeidet på et av Norges 5 Batterier - fra et menneske kommer til oss med en ide, til hen etablerer en organisasjon med innflytelse i samfunnet. Batteriet er et ressurssenter for frivillige organisasjoner og grupper som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering. 
    
   15:45 - 17:00 Workshop 3B - BUA og Batteriet: Mobilisering av frivillighet
   Part 1: Mestringsglede, Sikkerhet, Miljø (Bryndhil Jorid Rotvold)
   Hvordan kan en BUA ordning bli en god samarbeidspartner for kommuner, lag, organisasjoner og skoler for å skape mer helsefremmende aktiviteter? Gi lærere og andre som arbeider med barn og ungdom mer tid til å arrangere aktiviteter for barn og unge, og en trygghet på at de kan låne godt utstyr. Fokus på miljø, hverdagsaktivitet, arbeidstrening og kunnskap. BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

   Part 2: Fra ide til realisering, fra individ til gruppe, fra avmakt til makt (Eva Fridstrøm)
   Det er den som har skoen på, som vet hvor den trykker! Hva ser vi som essensen i arbeid med å bygge opp og styrke små organisasjoner, og hvordan kan empowerment også være vanskelig? Vi presenterer arbeidet på et av Norges 5 Batterier - fra et menneske kommer til oss med en ide, til hen etablerer en organisasjon med innflytelse i samfunnet. Batteriet er et ressurssenter for frivillige organisasjoner og grupper som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering. 
Cookies policy