• Ingvild Rønning Radwan

  Frivilligkoordinator, Levanger Kommune

  Frivilligkoordinator i Levanger kommune siden 2016. Jobber med tilrettelegging for frivillighet både på systemnivå i kommunen og ute i praksisfeltet. Min rolle i etableringen av Bydelsmødre i Levanger er et eksempel på hvordan jeg jobber i praksisfeltet.  

  Taler til følgende sessioner
  • 14:00 - 15:15 Workshop 5A - Bydelsmødrenes metode – en nøkkel til brobygging og medvirkning
   Lær om bydelsmødrenes metode – og la oss sammen utforske hvordan denne metoden kan benyttes på flere samfunnsområder.

   Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse. Opplæringen koordineres av bydelen/kommunen, i tett samarbeid med paraplyorganisasjonen Bydelsmødre Norge. Bydelsmødre har tre elementære metoder som brukes som verktøy i deres frivillige arbeid: Samtale, brobygging og nettverk. I denne workshopen vil deltakerne få høre om opprettelsen av Bydelsmødre-foreningen i Levanger og med det som bakteppe vil vi sammen utforske hvordan Bydelsmødrenes konsept og metode kan overføres til andre områder.
   15:45 - 17:00 Workshop 5B - Bydelsmødrenes metode – en nøkkel til brobygging og medvirkning
   Lær om bydelsmødrenes metode – og la oss sammen utforske hvordan denne metoden kan benyttes på flere samfunnsområder.

   Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse. Opplæringen koordineres av bydelen/kommunen, i tett samarbeid med paraplyorganisasjonen Bydelsmødre Norge. Bydelsmødre har tre elementære metoder som brukes som verktøy i deres frivillige arbeid: Samtale, brobygging og nettverk. I denne workshopen vil deltakerne få høre om opprettelsen av Bydelsmødre-foreningen i Levanger og med det som bakteppe vil vi sammen utforske hvordan Bydelsmødrenes konsept og metode kan overføres til andre områder.
Cookies policy