• Kristin Birkeland

  Medstifter og leder, Sager der Samler

  Kristin er medstifter og leder i 'Sager der Samler', som er en organisation skabt af borgere for at styrke borgeres egen handlekraft. Med udgangspunkt i Aarhus har 'Sager der Samler' gennem 10 år været ramme om et fællesskab, der har frembragt markante initiativer, som fornyer velfærd og demokrati nedefra. Kristin er desuden initiativtager til projektet Morgenpolitik, der styrker relationen mellem borgere og lokalpolitikere gennem uformelle og lærende samtaler i øjenhøjde. Kristin er uddannet Kaospilot og har i mange år arbejdet med at undervise unge i kreativitet og lederskab. Kristin træner desuden professionelle i nærvær og kommunikation og er aktiv som billedkunstner.

  Taler til følgende sessioner
  • 10:30 - 11:15 Relationel velfærd – Refleksioner om en samarbejdsbaseret velfærdsmodel
   Velkommen til relationel velfærd – fremtidens velfærd!

   Relationel Velfærd er en inkluderende velfærd baseret på visionen om samarbejde, retfærdighed, innovation og livskvalitet, som alternativ til ydelser, systemer og rettigheder.

   Vi vil skitsere visionerne med begrebet og sætte det ind i rammen af aktuelle bevægelser inden for samfundsudvikling. Vi vil gøre det gennem eksempler fra praksis, forskning i gode liv og afsluttende vil vi invitere Kristian Birkeland fra Sager der Samler til at vise, hvordan ’borger, der samarbejder med borgere’ kan tage ansvar for vigtige samfundsmæssige opgaver.
  • 13:15 - 14:30 Workshop 8A - Perfekte intentioner i en uperfekt virkelighed, dilemmaer og muligheder
   Relationel velfærd bygger på en erkendelse af, at velfærd i fremtiden må skabes i samspil mellem kommune, borgere og andre civilsamfundsaktører. Det er beskrevet og implementeret i strategier, der lægger op til et stort skift i de sædvanlige rollefordelinger og har ambitiøse titler om f.eks. Kommune Forfra i Aarhus.

   Den store fortælling er mere borger og mindre system. Mindre service og mere samarbejde.

   De perfekte intentioner møder dog ofte en uperfekt virkelighed, hvor de gode idéer og det efterspurgte engagement fra borgerne løber ind i vanskeligheder og dilemmaer i mødet med kommunen.

   På denne workshop vil vi med udgangspunkt i 10 års erfaring fra 'Sager der Samler' se nærmere på, hvordan vi sammen - kommune og borgere - kommer ud af dilemmaerne for at gribe mulighederne. Målet er at gå nye veje sammen, og for at kunne lykkes med det, må vi være nysgerrige på det, der er vanskeligt og se på det som mulighed for at lære. 
   15:15 - 16:30 Workshop 8B - Perfekte intentioner i en uperfekt virkelighed, dilemmaer og muligheder
   Relationel velfærd bygger på en erkendelse af, at velfærd i fremtiden må skabes i samspil mellem kommune, borgere og andre civilsamfundsaktører. Det er beskrevet og implementeret i strategier, der lægger op til et stort skift i de sædvanlige rollefordelinger og har ambitiøse titler om f.eks. Kommune Forfra i Aarhus.

   Den store fortælling er mere borger og mindre system. Mindre service og mere samarbejde.

   De perfekte intentioner møder dog ofte en uperfekt virkelighed, hvor de gode idéer og det efterspurgte engagement fra borgerne løber ind i vanskeligheder og dilemmaer i mødet med kommunen.

   På denne workshop vil vi med udgangspunkt i 10 års erfaring fra 'Sager der Samler' se nærmere på, hvordan vi sammen - kommune og borgere - kommer ud af dilemmaerne for at gribe mulighederne. Målet er at gå nye veje sammen, og for at kunne lykkes med det, må vi være nysgerrige på det, der er vanskeligt og se på det som mulighed for at lære. 
Cookies policy