• Dina von Heimburg

  Assistant Professor, NTNU

  Dina von Heimburg er universitetslektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og med-leder av forskningsgruppen Relasjonell velferd og livskvalitet ved NTNU. Hun har lang erfaring fra strategisk folkehelsearbeid og samfunnsutvikling i kommuner, og har nylig gjennomført et offentlig PhD-prosjekt i Levanger kommune. Dina er særlig opptatt av sosial rettferdighet og sosial bærekraft, og er involvert i flere forsknings- og innovasjonsprosjekter som undersøker samskaping av betingelser for livskvalitet og likeverdig medborgerskap i kommuner og lokalsamfunn. 

  In English 
  My research interests are focused on public health and health promotion, with a particular focus on social justice, social inclusion, and sustainable societal development. I am particularly interested in co-creation and relational welfare as approaches to local public health work, and how the settings of everyday life meeting places in the community can influence the development of health, well-being and social sustainability. I have broad experience from local public health work and community development in local governments. I am currently a PhD student in sociology at Nord university (public sector PhD). My PhD project is an action research project called "It takes a village: social inclusion among families with children in kindergarten". I am co-leader of the research group Relational Welfare and Well-being: https://www.ntnu.edu/ipl/relational-welfare

  Taler til følgende sessioner
  • 11:45 - 12:15 Keynote Speakers in Dialogue
   De tre keynote speakers får her lov til at udfolde sig og udfodre hinanden i en åben dialog med deltagerne. 
   10:45 - 11:45 Velfærdssystemerne 'indefra' og 'udefra' - to Keynote Speakers
   Keynote Speak by Angela Fell 
   Angela will share candid stories from her on the ground experience of leading locally on the Wigan Life programme.  Accompany Angela as she shares why and how she made the shift from relational welfare to rekindling community functions.

   Keynote Speak by Dina von Heimburg 
   Dina vil dele erfaringer fra et doktorgradsprosjekt i Levanger kommune, der målet har vært å styrke innbyggernes livskvalitet og samfunnsdeltakelse med utgangspunkt i barnehagen. I prosjektet har hun jobbet for å samskape sosialt inkluderende praksis og samfunnsplanlegging sammen med foreldre, barnehageansatte, byråkrater, ledere, frivillige, politikere og forskere. Sammen har de utforsket barnehager som en møteplass og nærdemokratiske arena i lokalsamfunnet. I denne keynoten forteller hun om hvordan de jobbet i prosjektet, hva som skjedde, og hvilke råd de kan tilby andre kommuner og aktører som er opptatt av å forandre samfunn og velferdssystemer både «innenfra» og «utenfra».
Cookies policy