• Basecare

    Basecare har de seneste 8 år hjulpet Workzone kunder med at sikre en god, sikker og stabil brugeroplevelse. Vi måler performance og hjælper både superbrugeren og IT afdelingen med at finde flaskehalse, samt løse driftsmæssige udfordringer. Basecare er specialister i Workzone og Oracle. Vi tilbyder vha. Basecare Discover en automatiseret overvågningsplatform til drift og vedligehold af Oracle og Workzone. Basecare er desuden årets Oracle Cloud partner og har stor erfaring med at give vores kunder det optimale udbytte af at flytte løsninger i skyen.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close