26. november 2018

Hotel Scandic Copenhagen

Vester Søgade 6, 1601 København

KMD ConnectZone

Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen den 26. november 2018, hvor KMD inviterer dig til årets ConnectZone, der igen i år bliver afholdt på Scandic Copenhagen.
I år afholder vi arrangementet for 30. gang, og vi ser frem til at byde dig ind til en dag fyldt med spændende oplæg og faglig sparring.

Har du fået tildelt fripladser via jeres KMD WorkZone-løsning, er deltagelsen gratis. Ellers vil prisen være 1.495 kr. pr. person ex. moms for hele arrangementet, inkl. forplejning og underholdning.
 
 

8:30 - 9:00
Check-in og morgenmad
9:00 - 9:05
Velkomst
V. Henrik Fedder, Vice President, KMD WorkZone
9:05 - 10:05
WorkZone Keynote
V. Jakob Brix, Senior Business Architect

Se og hør om de nyeste muligheder med WorkZone 2019, der er nyeste og mest kraftfulde udgave af WorkZone nogensinde klar til at løse jeres udfordringer indenfor sags- og dokumenthåndtering. I år præsenterer vi også i Keynoten WorkZone InterAct til egen konfiguration og opsætning af bruger- og borgerdialoger med WorkZone. Og så er der selvfølgelig også en produktnyhed som bliver præsenteret på årets keynote.
 
10:05 - 10:45
Ekstern Keynote

V. Marianne Sørensen, Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen

Digital service i verdensklasse

Med udspillet Digital service i verdensklasse har regeringen sat en ambitiøs retning for at fremme digitale sammenhænge for borgeren. Vi skal sikre borgernes tillid til den offentlige databehandling, vi skal sørge for, at data bruges til at skabe værdi og sammenhæng for borgere, virksomheder og myndigheder, og vi skal skabe grobund for en god debat om de etiske dilemmaer ved de digitale muligheder.

 

Hvis disse høje ambitioner skal lykkes, kræver det, at vi alle hjælper til og tænker på tværs af myndighedsskel.

Digital Service handler derfor også om at fremme mere sammenhængende digital administration, og sikre at man i myndighedsudøvelsen prioriterer, at data behandles sikkert, at effektive løsninger udbredes hurtigere, at lovgivningen er digitaliseringsklar, og at vi lever op til borgernes tillid.

10:45 - 11:15
Pause

Kaffe og besøg på standene.
11:15 - 11:50
Intro til WorkZone Masterclass-sporet
V. Susan Reese-Jørgensen, Business Specialist

Skal du deltage på Masterclass-sporet, og er ny WorkZone-bruger, vil det være en god ide at deltage i dette indlæg som optakt til de kommende indlæg i sporet.
Vi kommer omkring konfiguration i Configurator og ændring af opsætninger i WorkZone Client brugergrænsefladen.
Blandt andet:
  • Oprettelse og brug af forskellige sagskategorier
  • GDPR-elementer i WorkZone
  • Rollebaseret Dashboard
  • Sagsaktiviteter (DCR-grafer)
  • Personlig opsætning – herunder tilføj ny fane på eks. sag
11:15 - 11:50
Er øget governance og sikkerhed i fokus? Forstå at udnytte cloud!
V. Oracle

Der er mange fordele ved at køre Workzone i cloud’en. Men hvordan holdes der styr på sikkerheden og overholdelse af lovgivning samtidig med et ønske om at opnå øget stabilitet og governance? Vi vil tale til de sikkerhedsmæssige udfordringer mange oplever og hvordan disse kan håndteres uden at gå på kompromis med mål om stabilitet og effektivisering af systemdriften. Sidst men ikke mindst vil vi tale om nogle andre offentlige kunder som allerede benytter cloud.
11:15 - 11:50
Deep Dive
Workzone Client 2019.0

I den nyeste version af Workzone Client finder du rigtig mange nye funktioner, der vil gøre det daglige arbejde både bedre og lettere. Harald Lillevang introducerer de nye funktioner, med særligt fokus på hvordan slutbrugeren skaber det bedste personlige overblik i Workzone Client ved design af dashboard med grafiske widgets, avancerede søgninger og brugertilpassede faner.
11:15 - 11:50
Workzone Interact
V. Jesper Andersen, Business Specialist

Du får en præsentation af WorkZone InterAct (2. generation selvbetjeningsplatform), og får indblik i hvordan du tager ejerskab over digitaliseringen af jeres interne og eksterne arbejdsgange.
11:15 - 11:50
KMD WorkZone certificering
V. Louise Eff, Business Development Manager

KMD WorkZone tilbyder kunder og konsulenthuse certificering i KMD WorkZone platformen. Der er udviklet et katalog, hvor både Foundation og mulighederne for yderligere certificering – Advanced Modules – er beskrevet. Oplægget gennemgår de enkelte certificeringskurser, priser og forudsætninger for deltagelse på kurserne.
11:50 - 11:55
Pause - skift til næste oplæg
11:55 - 12:35
Overvågning og drift
V. Basecare

Vil I veksle lange svartider og forsvundne dokumenter med optimal udnyttelse og suveræn brugeroplevelse i KMD WorkZone? Basecare kan med vor nye KMD WorkZone-overvågning tilbyde analyse og diagnostik af problemerne, før brugerne mærker nedgang i performance.
 
Basecare kan også flytte jeres KMD WorkZone-installation til Oracle Cloud. 
Udover simplificering af driften giver Clouden den mest driftsikre løsning, optimal brugeroplevelse og har ikke mindst en fordel i reducerede omkostninger.
11:55 - 12:35
Konfigurationsmuligheder

Hvis du skulle implementere WorkZone i din organisation i dag…
Når du vælger at konfigurere dine forretningsobjekter i WorkZone, forbedrer du dine muligheder for at understøtte din forretning. I de seneste versioner af WorkZone, er det blevet meget enkelt at konfigurere egne forretningsobjekter med tilhørende regler, mv.. Se, hvordan du enkelt kan konfigurere et skib, en ejendom, et projekt og en vejstrækning, og forstå hvordan du anvender dem i den digitale transformation.
11:55 - 12:35
Procesautomatisering

Kravene til effektivitet stiger alle steder, både i offentlig forvaltning og i private virksomheder, og dermed også kravene til at Sags- og dokumenthåndteringssystemerne understøtte langt større grad af automatisering og ensretning af kvalitet og processer. Med udgangspunkt i mulighederne i WorkZone 2019 fortæller Jakob Brix, KMD hvordan I kan opsætte hel- og halv-automatiske flow der virkelig giver både høj kvalitet og høj effektivitet i jeres kerneopgaver som virksomhed.
11:55 - 12:35
KMD WorkZone Communicator

KMD WorkZone tilbyder en ny løsning til mobil interaktion med medarbejdere, udvalgte brugergrupper mv. Den hedder KMD WorkZone Communicator, og er en løsning til at sende målrettede, korte læringsvideoer, quizzer mv ud til definerede modtagere. På oplægget demonstrerer vi muligheder, cases og eksempler med løsningen.  
11:55 - 12:35
Masterclass – Workzone ’Hands On’
Session 1: Grundlæggende introduktion til Workzone

Igen i år inviterer vi til Masterclass, hvor vi i 3 separate sessioner fokuserer på forskellige måder at bruge Workzone på. På en Masterclass er det både undervisning og praktiske øvelser i nyeste version af Workzone. Det er muligt at tilmelde sig en eller flere af vores Masterclass-sessioner men antallet af pladser pr. session er begrænset, så alle kan nå til tasterne.
 
Session 1: Grundlæggende introduktion til Workzone
Session 2: Kontraktstyring med Workzone – Konfiguration og udtræk
Session 3: KMD InterAct og Workzone – Formularer og automatisk registrering i Workzone
12:35 - 13:15
Frokost
13:15 - 14:00
Mødeprocesser: Next generation
V. Ditmer

Sammenhængende digitalisering af mødeprocesser fra samarbejdet om tilblivelse af dagsordener over brugervenlig forberedelse og deltagelse til opfølgning, journalisering, offentliggørelse. Ditmer og First Agenda fortæller, hvordan mødeprocesser konkret kan forbedres og effektiviseres med brug af AI, selvbetjening, talegenkendelse og automatisering. Se de sammenhængende digitale løsninger fra Ditmer og First Agenda med høj brugervenlighed, sikkerhed og fuld GDPR-compliance.

 
13:15 - 14:00
WorkZone optimeret udrulning, drift  og WorkZone SaaS

V. Kim Carlsen, Head of DEVOPS, og Lasse Hende Nørgaard, Head of Product Development

Vi kigger på forskellige modeller for drift og udrulning af WorkZone, deriblandt WorkZone SaaS. Vi kigger på, hvordan nye versioner af WorkZone udrulles i et SaaS setup hos KMD. Dette er erfaringer vi tager bredere ud, som anbefalinger til drift hos eksterne drifts leverandører og principper, der kan inspirere til forbedret drift hos kunder med egen drift.

Kim Carlsen deler ud af hans mangeårige erfaring med drift og udrulning af WorkZone på tværs af kunder og ser på best practice retningslinjer, der kan give en bedre forståelse for, hvordan den daglige drift og udrulning af WorkZone kan optimeres.

13:15 - 14:00
Snigende revolution eller gylden chance v.2.0
SmartPost V. Uri Pais

Arbejdet med digitalisering og automatisering sker ofte i skyggen af øjeblikkets nyeste teknologiske hype. Men hvad er konsekvenserne af hverdagens stadig mere effektive digitalisering og automatisering, og hvordan vil vi som samfund håndtere de forandringer, der følger? Hvordan indgår Workzone i den forsatte udvikling af digitale arbejdspladser og det digitale samfund?
13:15 - 14:00
Digital understøttelse i KMD WorkZone
V. Implement Consulting Group

Implement arbejder med forandringsledelse og organisatorisk implementering, så nye og forbedrede processer omkring effektivisering, årsplaner, KPI’er bliver gjort til mere overskuelige arbejdsgange. Oplægget vil indeholde eksempler på hvordan Implement sammentænker digital understøttelse i KMD WorkZone med fokus på gevinster og brugerinddragelse.
13:15 - 14:00
Masterclass – Workzone ’Hands On’
Session 2: Kontraktstyring med Workzone – Konfiguration og udtræk

Igen i år inviterer vi til Masterclass, hvor vi i 3 separate sessioner fokuserer på forskellige måder at bruge Workzone på. På en Masterclass er det både undervisning og praktiske øvelser i nyeste version af Workzone. Det er muligt at tilmelde sig en eller flere af vores Masterclass-sessioner men antallet af pladser pr. session er begrænset, så alle kan nå til tasterne.
 
Session 1: Grundlæggende introduktion til Workzone
Session 2: Kontraktstyring med Workzone – Konfiguration og udtræk
Session 3: KMD InterAct og Workzone – Formularer og automatisk registrering i Workzone
14:00 - 14:15
Pause
14:15 - 15:00
Future roadmap

Med WorkZone 2019 får WorkZone nye efternavn – ECM, som er en forkortelse for Enterprise Content Management. Få indblik i og perspektiv på de store forandringer der er sket med WorkZone. Bliv introduceret til hvad du kan forvente af den kommende udvikling og forstå hvordan du kan udnytte platformen til yderligere eller fornyet understøttelse af din forretning.
14:15 - 15:00
GDPR og Compliance
V. Jesper Birch Andreasen, Business Specialist Lead, KMD, og Finn Stentsøe, Senior Business Consultant, KMD

På baggrund af en kort gennemgang af WZ 2018 GDPR funktionalitet drøftes hvorledes systemet implementeres, således at det leverer ”GDPR by default”, og hvilke opgaver og udfordringer dette medfører for forretningen”.

GDRP trådte i kraft den 20. maj 2018, og WorkZone blev ”GDRP by Design” med frigivelsen af WorkZone 2018. 
14:15 - 15:00
Hvordan man forbereder sig til nye klager over de kommende ejendomsvurderinger
V. Jane Heilmann og Flemming Krabbe, Skatteankerstyrelsen
 
I 2020 begynder Vurderingsstyrelsen at udsende nye ejendomsvurderinger i et nyudviklet vurderingssystem. Modtagerne er 1.700.000 danske boligejere, som ikke har fået ejendomsvurderinger siden 2011. Selvom kvaliteten af de nye ejendomsvurderinger forventes at være høj, forbereder Skatteankestyrelsen sig på at modtage rigtig mange klager over vurderingerne. Det er afgørende, at klagebehandlingen er effektiv og af høj og ensartet kvalitet. Det stiller meget store krav til effektivisering og automatisering af styrelsens arbejdsgange. Styrelsen ansætter 300 nye sagsbehandlere, og ændrer en lang række arbejdsgange og systemunderstøttelsen for at håndtere den store udfordring. Jane Heilmann og Flemming Krabbe fra Skatteankestyrelsen vil fortælle om overvejelserne og strategierne for systemunderstøttelsen med blandt andet nyeste WorkZone version.
 
14:15 - 15:00
Masterclass – Workzone ’Hands On’
Session 3: KMD InterAct og Workzone – Formularer og automatisk registrering i Workzone​

Igen i år inviterer vi til Masterclass, hvor vi i 3 separate sessioner fokuserer på forskellige måder at bruge Workzone på. På en Masterclass er det både undervisning og praktiske øvelser i nyeste version af Workzone. Det er muligt at tilmelde sig en eller flere af vores Masterclass-sessioner men antallet af pladser pr. session er begrænset, så alle kan nå til tasterne.
 
Session 1: Grundlæggende introduktion til Workzone
Session 2: Kontraktstyring med Workzone – Konfiguration og udtræk
Session 3: KMD InterAct og Workzone – Formularer og automatisk registrering i Workzone
14:15 - 15:00
Moderne samarbejde og AI
V. Andreas Aksglæde Stahl, Microsoft 365 Divisions Chef

Med Microsoft 365 har vi idag en unik mulighed for at effektivisere organisationer gennem simple digitale værktøjer. På sessionen vil Microsoft fortælle om de mange muligheder teknologien giver os for at omstille organisationer digitalt, og hvordan teknologi kan være med til at underbygge og optimere fremtidige arbejdsgange og samarbejdsprocessor. I præsentationen vil vi zoome ind på de nyeste løsninger indenfor samarbejde samt  intelligent håndtering af data og vise hvordan ”Machine Based Learning” og ”Artificial Intelligence” allerede idag kan hjælpe organisationer. 
 
15:00 - 15:30
Pause med eftermiddags forplejning
15:30 - 16:30
Mikael Bertelsen

Kunsten at turde fejle - som menneske, medarbejder og leder.

Kanalchef Mikael Bertelsen fra Radio24syv fortæller om kunsten at turde tage fejl. Oplev Bertelsens bud på, hvordan man bevarer begejstringen og sikrer resultater gennem kreativitet, indsigt og lærerige fejltrin.

16:30 - 16:45
Afrunding ved KMD
V. Henrik Fedder, Vice President, KMD WorkZone
16:45 - 18:00
Happy Hour med drinks og loungemusik
18:00 - 21:30
3-retters middag med underholdning

Udstillere

Læs mere om hver udstiller ved at klikke på dem

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close