Contract management i it-leverancer

Onsdag den 4. december, kl. 09.00 – 11.00 på Børsen

4. december 2019

Det er i større stil ved at gå op for flere og flere virksomheder, at det skaber stor værdi at have systemer for kontrakt styring. Der opleves således en stigende efterspørgsel på kontraktstyring, hvor kravene til risikostyring og kvalitet automatisk bliver en fast del af kontrakterne.
 

Processerne ved kontraktstyring bliver herved i større grad systemafhængig – og ikke personafhængig. Når en virksomhed skal gøre brug af understøttende IT til kontraktstyring, er det vigtigt, at der er kvalitet i forberedelsesarbejdet.
 

På kurset vil det blive gennemgået, hvordan man planlægger en god implementeringsproces for contract management. Der vil blive kigget nærmere på de enkelte skridt, som organisationen skal gennemgå, for at det understøttende IT bliver en velintegreret del af virksomhedens processer og herved skaber værdi fra dag 1.
 

Hertil vil værktøjer til kortlægning af risiko og kvalitet i kontrakterne blive gennemgået.


Onsdag den 4. december 2019, kl. 09.00 – 11.00
Afholdes på Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K


Undervisere på kurset:
 

Michael Rehling
Michael Rehling er specialiseret og Certificeret IT advokat med nær ved 20 års erfaring med fagområdet. Som en naturlig følge af dette arbejde har han også beskæftiget sig med relaterede emner som ophavsret og andre immaterielle rettigheder, markedsføringsret, og tvistløsning inden for området.

Michael har stor erfaring med udarbejdelse og forhandling af IT-kontrakter, kommercielle forhold og andre forhold relateret til udfordringer i komplekse IT- og Teknologileverancer. I den forbindelse har Michael også erfaring med håndtering af tvister ved voldgift og de civile domstole. Han har gennem dette arbejde opnået møderet for Højesteret.

 

Frans Skovholm 
Frans Skovholm har specialiseret sig i at arbejde systematisk med risikohåndtering og rådgivning omkring ISMS ledelsessystemer herunder ISO 27001. Derudover arbejder Frans med persondataret, hvor han har hjulpet mange virksomheder med at få implementeret interne regelsæt, som sikrer, at kravene i Databeskyttelsesforordningen er overholdt.

Sidste dag for tilmelding er overskredet. Kontakt venligst arrangøren

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email