• Elin Mack Løvdal

    Partner, Advokatfirmaet CLP DA

    • 10:20:00 - 11-03-2021 I de senere årene har stadig flere investorer fattet interesse for såkalt «value add»-eiendommer - eiendommer hvor man som eier kan tilføre verdi ved rehabilitering og/eller konvertering av eiendommen, hvor gjenværende leietid er kort og det er behov for tilpasning til nye leietakere eller hvor det på annen måte ligger et urealisert potensiale. Hva har drevet denne utviklingen? Hva er investeringsstrategiene, risikoelementene og den forventede avkastningen i disse prosjektene? Og hvordan når man frem i et marked med stadig større konkurranse?
      Samtale - ledes av Elin Mack Løvdal, CLP
      11:00:00 - 11-03-2021 Ferd Eiendom har lagt bak seg et år med store investeringer i prestisjeeiendom sentralt i Oslo, og salg av en stor tomt på Vestby. Hvilken investeringsstrategi ligger til grunn for disse transaksjonene og hvor langt har Ferd Eiendom kommet i utviklingsplanene for de nye kjøpene sine?
Cookies policy