Event has been expired
Event has been expired

13. september 2017

KMD Aalborg

Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg

Inspirationsseminar d. 13 september

KMD/UVdata, Microsoft og Beierholm indbyder til inspirationsseminar.
 
Vi har hermed fornøjelsen af at invitere privat-, fri-, og efterskoler til inspirationstræf, hvor vi blandt andet byder på spændende og praksisnære oplæg om arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen, samt stiller skarpt på den nye persondataforordning og håndteringen heraf set med en revisors briller.

Der bliver også rig mulighed for at netværke med andre skoler, samt for at se nogle af de mest moderne og kvalitetssikrede IT-systemer til området.
Seminaret henvender sig både til ledere på skolerne, lærere og kontorpersonale.

Standudstilling
Udbydere af digitale læremidler deltager med stande og viser deres nyeste undervisningsmaterialer og undervisningsforløb frem.


Praktisk information
Max. deltagerantal er 100. Tilmelding foregår efter ”Først til mølle”.
Pris pr. deltager kr. 249 (ekskl. moms).
Fakturering vil ske på et senere tidspunkt, til den mailadresse der er blevet angivet ved tilmelding.


Vi glæder os til at se dig/jer til en eftermiddag med faglige input, inspiration og netværk.
 

11:45 - 12:10
Ankomst, registrering og stående let frokost
12:10 - 12:15
Velkomst
v. Børn og Uddannelse, KMD/UVdata
12:15 - 13:00
Revisors rolle i forbindelse med implementering af EU’s Persondataforordning
Revisors opgaver i forbindelse med revision af skolens overholdelse af Persondataforordningen både ud fra en juridisk-kritisk revision og en forvaltningsrevision.
Skolerevisorerne fra Beierholm er ikke kun kontrollanter, men i høj grad også skolernes sparringspartner. Det vil blive videreført i relation til persondataforordningen.

/v. Jesper Aaskov Petersen certificeret IT-revisor, Beierholm, samt Ulla Koed, registreret revisor, deltager i FSR’s udvalg for offentlig revision og UVM’s revisornetværk, Beierholm.
13:00 - 13:30
Pause, netværk og besøg hos udbyderne af de digitale lærermidler
13:30 - 14:10
Se en Læringsplatform
MinUddannelse er en webbaseret læringsplatform, som gør det muligt for skoler at udarbejde, dele og afvikle digitale læringsforløb. Arbejdet med forløbene bindes sammen af ambitiøse og dybe integrationer til bl.a. Office365, Google, Skoletube mv., ligesom læringsplatformen integrerer med en bred vifte af digitale læremidler.
Historikken i arbejdet med forløbene samles i elevplanen, som også rummer muligheder for at arbejde med elevernes trivsel og alsidige læringsmål.
Kom og se, hvordan MinUddannelse kan tænkes ind i en hverdag for undervisere, elever, forældre og UU-vejledere.

/v. Søren Sommer, Implementeringskonsulent, KMD
13:30 - 14:10
DSA-Løn – det komplette lønsystem til privat- og efterskoler
Få en præsentation af DSA-Løn - lønsystem der er målrettet til de Frie Grundskoler (Privatskoler). Vi har pt. ca. 220 skoler (Privatskoler, Private gymnasier, efterskoler mm.) på vores lønsystem.
Vi vedligeholder gældende Overenskomster i lønsystemet. Få ord om lønsystemet: automatisk anciennitetsstigning, nemt at oprette nye løndele målrettet jeres skole, lønreguleringsfaktor, tidsstyring, automatisk beregning af ferie op/ned i tid, e-Boks og meget meget mere.
Vi har en unik lønseddel der er nem at læse for medarbejderen og samtidig informativ for lønmedarbejderen (ved at klikke på de enkelte beløb gives forklaring til, hvordan beløbet er udregnet – dette er specielt informativ ved korrektioner).
Kundeudtalelse: "Jeg sparer 70% tid, efter vi er gået over til DSA-Løn og får en god support, når der er brug for det."

/v. Tina Høyer Christensen, Product Owner, UVdata
13:30 - 14:10
UPV i praksis
Processen omkring UPV’en, som starter allerede i 8.klasse, kan tage mange forskellige former afhængigt af, hvordan det rent praktisk gribes an rundt omkring på skoler og UU-centre. 
Se, hvordan der kan arbejdes med selve vurderingen og de parametre der ligger bag, og få også inspiration til selve processen i forhold til det rent praktiske. Altså - hvem gør hvad og hvornår?

/v. UU - Aarhus Samsø
14:10 - 14:30
Pause
14:30 - 15:10
En samlet indsats for udsatte børn
v. Merete Lind, Senior Product Manager, Stafetlog, KMD
14:30 - 15:10
DSA-Løn – det komplette lønsystem til privat- og efterskoler
Få en præsentation af DSA-Løn - lønsystem der er målrettet til de Frie Grundskoler (Privatskoler). Vi har pt. ca. 220 skoler (Privatskoler, Private gymnasier, efterskoler mm.) på vores lønsystem.
Vi vedligeholder gældende Overenskomster i lønsystemet. Få ord om lønsystemet: automatisk anciennitetsstigning, nemt at oprette nye løndele målrettet jeres skole, lønreguleringsfaktor, tidsstyring, automatisk beregning af ferie op/ned i tid, e-Boks og meget meget mere.
Vi har en unik lønseddel der er nem at læse for medarbejderen og samtidig informativ for lønmedarbejderen (ved at klikke på de enkelte beløb gives forklaring til, hvordan beløbet er udregnet – dette er specielt informativ ved korrektioner).
Kundeudtalelse: "Jeg sparer 70% tid, efter vi er gået over til DSA-Løn og får en god support, når der er brug for det."

/v. Tina Høyer Christensen, Product Owner, UVdata
 
14:30 - 15:10
UVskole – Samlet løsning til skoleadministration
v. Anders Hassager Kirk, UVdata
14:30 - 15:10
Minecraft Education Edition
Gennemgang af Minecraft Education Edition og hvordan det kan bruges i undervisningen?
Herunder hvilke andre muligheder er der i Windows 10 og de services der ligger rundt om det.
v. Microsoft
15:10 - 15:30
Opsummering og tak for i dag
15:30 - 16:30
Netværk, forfriskning og besøg hos udbyderne af de digitale lærermidler
Sidste dag for tilmelding er overskredet. Kontakt venligst arrangøren
Cookies policy