21. august 2019

NRGi

Dusager 22, 8200 Aarhus

Informationsmøde vedr. landvind


Du inviteres hermed til informationsmøde vedr. landvind. Mødet er et samarbejde mellem Wind Denmark og VidenOmVind.
På mødet gennemgår vi de mest aktuelle emner i forhold til landvind.

Hvis du er tilmeldt og ikke møder op til informationsmødet uden at afmelde dig, tillader Wind Denmark
at sende et no-show gebyr på 500 kr. 

11:00 - 11:15
Kaffe og velkomst
11:15 - 11:45
Orientering om ændringer i håndteringen af begrænsningerne på forbindelserne til Sverige
Hvilken betydning får det for danske vindmøller? Efter længere tids dialog med Wind Denmark vil Svenska Kraftnät nu sætte gang i flere tiltag, som skal formindske de strukturelle begrænsninger på forbindelserne til Danmark, som har begrænset den svenske import af dansk vindenergi. Hør hvordan danske vindmølleejere selv kan indgå i disse tiltag, og hvordan man som vindmølleejer kan bidrage til et bedre fungerende elmarked og højere afregningspriser.
Ved Søren Klinge, Wind Denmark.
11:45 - 12:30
Politisk opdatering
Status i forhandlingerne om implementeringen af energiaftalen: VE-andele, salgsoptioner, fondskonstruktion, etc. Ved Martin Bøndergaard, Wind Denmark
12:30 - 13:15
Frokost
13:15 - 14:00
Betingelser for vindmølleprojekter
Betingelserne for at få gennemført vindmølleprojekter er efterhånden ligeså mangfoldige, som der er kommuner i Danmark. Jan Hylleberg gennemgår eksempler på de mange og forskellige ordninger, og stiller spørgsmålet: Skal det fortsætte på denne måde? 
14:00 - 14:30
Kaffe, kage og netværk
14:15 - 15:30
Partnermøde i VidenOmVind (kun for partnere)
Sidste dag for tilmelding er overskredet. Kontakt venligst arrangøren
Cookies policy