Hvordan tiltrækker og fastholder I medarbejdere?

Tirsdag den 22. januar 2019, kl. 14.30 - 16.30 på Børsen

22. januar 2019

At It-virksomheder i Danmark mangler arbejdskraft er efterhånden alment kendt, og mange virksomheder ville gerne ansætte flere, hvis de rigtige medarbejdere var til at finde.

I den danske it-branche har man længe fokuseret på fast månedsløn og gode pensionsordninger, men er det vejen frem? Eller er der andre måder at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, så de foretrækker en fastansættelse og får lyst til at blive. Hvad skal der til? Hvad kan man gøre anderledes og bedre?
 

Spørgsmålene hos mange it-virksomheder i dag er derfor: hvordan finder vi den nødvendige arbejdskraft, og hvordan fastholder vi dygtige medarbejdere? Hvad er, udover lønnen, afgørende for bl.a. Millennials? Og hvordan kan AI og datadreven rekruttering bruges i den sammenhæng?
 

I samarbejde med Praice MentalGym inviterer vi til gå-hjem-møde, hvor vi giver dig inspiration til at skabe morgendagens organisation, hvor fastholdelse og rekruttering ikke længere er noget problem.
 

Praice vil byde ind med den nyeste viden omkring datadrevene adfærdsprofiler, der kan forbedre de ansattes trivsel og virksomhedens omsætning betydeligt. Og MentalGym vil give dig værktøjer til at sætte gang i aktiviteter og tiltag, der udvikler medarbejderne og styrker relationen mellem dem og virksomheden, bl.a. ved at omsætte den nyeste ledelsesteori til en uvurderlig, forebyggende mental ordning.
 

På dagen bliver der bl.a. sat fokus på:
 

  • Hvordan du kan benytte virksomhedens egne data til en bedre rekrutteringsproces. 
  • Hvordan grundlæggende indsigt i medarbejdernes adfærd kan bruges til at fremme medarbejdernes trivsel og virksomhedens produktivitet.
  • Hvordan du kan udvikle og styrke relationen til de medarbejdere, du rekrutterer, og dem du allerede har.
  • Hvilke initiativer der kan positionere jeres virksomhed som morgendagens it-arbejdsplads – både i forhold til ’voksne’ medarbejdere og i forhold til Millennials.
 
Få input til at skabe en organisation, hvor du ikke skal finde de rigtige medarbejdere. De finder dig!

14:30 - 14:40
Velkomst
v/ IT-Branchen
14:40 - 15:25
Datadreven rekruttering – vejen til øget trivsel og produktivitet
v/ Betina Ingerslev, Psykologisk chefkonsulent, Praice

Betina vil give indsigt i, hvordan adfærdsprofiler kan bruges til at forudsige
  • Hvilke adfærdsmønstre begunstiger trivslen i forskellige job.
  • Hvilke adfærdstræk, der sikrer størst produktivitet indenfor en given stilling
  • Hvilke adfærdskombinationer individuelt eller på teambasis, der er bedst egnede til at løse en given opgave
15:25 - 15:35
Pause & networking
15:35 - 16:10
Fra hamsterhjul til pariserhjul – en ny type mental sundhedsordning
v/ Hans-Henrik, Stifter, MentalGym

Aldrig har så mange medarbejdere oplevet psykiske belastninger eller symptomer på stress. Hvad er det, der ikke fungerer? Og hvad siger forskningen? Hans-Henrik vil give komme ind på:
  • Fra håbet om at fastholde til succesen med at udbygge varige relationer til medarbejderne (også Millennials)
  • Fra daglig ledelse til strategisk ledelse af adfærd
  • Så hvad kan vi konkret gøre for at skabe et ’pariserhjul’?
16:10 - 16:25
Debat & spørgsmål
16:25 - 16:30
Opsamling & tak for i dag
v/ Christian Weis Højfeldt, CEO, Praice
Sidste dag for tilmelding er overskredet. Kontakt venligst arrangøren