• Demenskonsulenten.dk


  Når demens flytter ind - bliver du en særlig vigtig pårørende og bydes velkommen til pårørendevejen af din private demenskonsulent. 
  Tidligt i sygdomsforløbet kan du opleve at blive belastet, ja måske endda belastet markant, af de udfordringer det giver at være pårørende til en nær med demens. Belastningen kan have store konsekvenser for din egen livskvalitet og dit helbred. Du bliver særlig sårbar, når de mange svære følelser udfordres, og du har brug for støtte allerede tidligt i forløbet. Jeg hjælper familier med at gøre det trygt at glemme. 
  Jeg har lavet et online univers, hvor du med et medlemskab har adgang til over 20 års erfaring og specialiseret viden inden for demens. Jeg laver videolektioner basseret på hverdagens problemstillinger, hvor pårørende kan spejle sig i situationen og få læring. Det handler om at gøre det trygt at glemme. 
  Demens lukker ikke kl 15.00, holder ikke weekend, ferie eller helligdag. Derfor har demenskonsuelnten.dk åben 24/7, 365 dage om året. Medlemmer kan få hjælp hurtigt og uden ventetid. 
  Jeg tilbyder også personlige forløb  hvor jeg giver personlig guidance og hjælp til at navigere i en svær hverdag, så det kan gøres trygt at glemme. Til private og offentlige institutioner tilbyder jeg workshops, temadage og foredrag. Her går vi sammen på pårørendevejen og hjælper familier med demens, at gøre det trygt at glemme. 

  Jeg glæder mig til at se dig på min stand i startup zonen

  Bedste hilsner
  Tina Jenny Kjeldsen
  Din private demenskonsulent
  Demenskonsulenten.dk   

Cookies policy