• Esport Danmark

    Esport Danmark er det landsdækkende forbund, der varetager alle led i esportens fødekæde. Fra bredden, talentudvikling til fremme af esportsudøvere, der dyrker sporten på elitevilkår.
    Esport Danmark arbejder for fremme af sportens vilkår og skabe sammenhængskraft mellem sportens interessenter.

    Esport Danmark deltager i aktivitetsområdet med en åben invitation til en dialog imens i kan afprøve et par spil på Playstation 5 stationerne. 

Cookies policy