• IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede

  IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede
  er et landsdækkende videns- og rehabiliteringscenter på synsområdet med 150 års erfaring med at arbejde med mennesker med synsnedsættelse og blindhed.

  IBOS tilbyder, uddannelser, kurser, rehabiliteringsforløb, rådgivning og vejledning til både synsprofessionelle, private og offentlige organisationer og mennesker med en synsnedsættelse.

  Vi er specialiserede indenfor hele synsområdet, og vi giver gratis rådgivning og vejledning indenfor alle områder som fx dagligdaglivet, IT, at færdes, uddannelse, arbejdsmarked, hjælpemidler, synskompensation mm.

  Viden om hjælpemidler
  Du kan få viden om hjælpemidler på synsområdet. IBOS’ hjælpemiddeludstilling deler gerne sin viden om praktiske og elektroniske hjælpemidler, og vi kommer gerne ud til jer, hvis I er en gruppe.


  Gratis kurser
  IBOS har mange gratis tilbud.
  Vi har bl.a. hvert år over 100 kurser for fagpersoner, pårørende og personer med nedsat syn eller blindhed. Kurserne slås løbende op på på vores kursushjemmeside.


  Diplomuddannelse
  IBOS udbyder, i samarbejde med UC Syddanmark, en diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)hablitering. På uddannelsens fem moduler bliver du rustet til at arbejde med pædagogik og rehabilitering indenfor synsområdet.


  Syn&Hjerne
  Personer med synsvanskeligheder, som følge af en erhvervet hjerneskade, kan få et udrednings og rehabiliteringstilbud hos IBOS’ syn-/hjerneskadeteam.Teamet tilbyder en sammensat og tværfaglig udredning fx inden for områderne: Neurooptometri og Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT).


  Digital tilgængelighed
  Mangler din organisation viden om digital tilgængelighed? IBOS udvikler kurser, oplæg og workshops om bl.a. digital tilgængelighed, tilgængelig dokument- og materialeproduktion og kompenserende teknologier.

   
   

Cookies policy