• Parasport Danmark


    Parasport Danmark blev stiftet i 1971 og arbejder for, at alle mennesker med handicap eller særlige behov skal have mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt fællesskab. Det sker bl.a. ved at initiere, støtte og kvalificere nye idrætsaktiviteter og tilbud i foreninger og kommuner landet over, og Parasport Danmark organiserer ligeledes selv en bred vifte af projekter, der både hjælper børn, unge og voksne til at få en god og tryg start i foreningsidrætten og sigter mod at fostre eliteatleter og rollemodeller i verdensklasse.

    Mennesker med handicap eller særlige behov er i dag væsentlig mindre bevægelsesaktiv end personer uden funktionsnedsættelse. Vi ved fra studier, tilbagemeldinger og case-historier, at det at være idrætsaktiv og indgå i et socialt idrætsligt fællesskab kan skabe en afgørende livskvalitet hos mennesker med handicap eller særlige behov. I det store billede kan det medføre en samfundsøkonomisk gevinst, idet det ofte afleder positive merværdier i form af større netværk, bedre jobmuligheder, færre smerter, nedsat medicinbehov, mindre afhængighed af hjælpefunktioner, øget fysisk styrke til daglige gøremål osv. 

    Parasport Danmark har som organisation et stort ansvar for at drive og agere bindeled imellem øvrige organisationer, aktører og politikere, der arbejder for at sikre lige idrætsmulighederne for mennesker med handicap eller særlige behov.

    Parasport Danmark ønsker på årets messe bl.a. at komme i kontakt med alle de professionelle medarbejdere indenfor social-, sundheds-, handicap- og ældreområdet som har daglig kontakt med mennesker med handicap eller særlige behov og som kan støtte dem i at få et aktivt liv.

    Parasport på instagram


Cookies policy