• European Caretech

  NY VIRKSOMHED I DANMARK
  European Caretech udvikler innovativt medicinsk udstyr og sundhedsteknologier til hospitaler og plejesektoren - teknologier, der aflaster sundhedspersonalet, så deres opgaver kan udføres hurtigere og med mindre fysisk belastning.
  På Health & Rehab-messen præsenteres et helt nyt hjælpemiddel, PULLY®.

  NYT HJÆLPEMIDDEL PÅ MARKEDET
  PULLY® motoriserer forflytning af borgere, der er gledet ned i sengen. Forflytningen kræver kun en sundhedsmedarbejder og to tryk på håndbetjeningen - tænd og træk.


  Ifølge et studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fremgår det, at 37% af danske sundhedsmedarbejdere angiver at være hæmmet i deres profession på grund af smerter. Tilmed sker en femtedel af arbejdsulykkerne ved forflytningerne, omkring og i sengen. Det kan et teknisk hjælpemiddel som PULLY® til dels afhjælpe.  • PULLY® fungerer med eksisterende senge, madrasser og andre forflytningssystemer. 
  • PULLY® monteres nemt uden værktøj. 
  • PULLY® sikrer personalet mere tid til omsorg og skånes for belastende arbejdsstillinger. 
  • PULLY® forflytter patienten roligt og kontrolleret.
   
  Vi glæder os til at se jer!

Cookies policy