• Videolink ApS


  Nærvær på afstand - værdig og tryg kommunikation, der øger livskvalitet og selvhjulpenhed, selv for de mest udfordrede


  Videolink er en løsning der gør det muligt for ældre og handicappede borgere at anvende deres TV til, at modtage video-opkald fra pårørende og fx plejepersonale.

  Hvordan:
  Ved at installere en mikrocomputer og et kamera med den ældres eget fjernsyn, kan den ældre føre en normal telefonsamtale via sit TV. For at kunne video-ringe op skal man være ”godkendt” hertil, og således styrer den ældre eller de pårørende selv, hvem der kan kontakte vedkommende på deres TV. Den ældre skal ikke foretage sig noget aktivt for at modtage opkaldet.

  Hvorfor:
  Videolink bringer folk, på afstand, sammen for derved at minimere ensomhed, øge livskvaliteten, og fjerne den teknologiske barriere. Kommuner og institutioner kan frigøre ressourcer, og dermed få flere "varme hænder" til velfærdsydelser. Videolink kan anvendes inden for sundhedspleje (skærmbesøg), telemedicin, telerehabilitering etc. Videolink er specielt velegnet til ældre, udsatte demente med nedsat funktionsevne, som ikke er vant til, eller ikke har mulighed for at håndtere moderne kommunikationsløsninger, så som smartphones, tablets eller pc.

  Fordele:

  1. Stor skærm med rigtig god billede- og lydkvalitet.
  2. Ingen “knapper” hos modtageren af videoopkaldet.
  3. Sikker end-to-end kryptering af videoforbindelse.
  4. Der spares arbejdstid blandt SOSU´er, der ofte skal hjælpe ældre med at betjene deres telefoner eller tablets.
  Formål:
  1. Fjerne afsavn og minimere ensomhed – I første omgang blandt ældre 80+.
  2. Inkludere de ældre med deres familier, og i samfundet generelt.
  3. Øge livskvaliteten hos de ældre.
  4. Øget velvære hos ældre via telerehabilitering og telemedicin.
  5. Pårørende: skabe tryghed og fjerne dårlig samvittighed.

  Så kontakt os endelig (kontaktformular), hvis I ser et behov som vi kan løse for jer eller jeres kommune. Så arrangerer vi et møde med henblik på at finde ud af om vi kan løse netop jeres behov.

  Vi kalder det "High Tech to Low Tech people".


   

  Se mere på: Videolink.dk

  Hvad er Videolink: Se Video her 

  Live demo fra DOKKX: Demo

  Documents

 • Flyer printet til PDF.pdf

  Download

  254.9 KB 22.04.2023

 • Videolink - Kort Reklame Facebook AD 16.9 v3.mp4

  Download

  69.7 MB 22.04.2023

Cookies policy