• Syncsense ApS


  Vi vil gøre det muligt at finansiere velfærd med velfærd. 

  Se denne 1 minutters DEMO video

  Problem:
  Mange patienter og borgere mangler motivation til træning og finder eksisterende træningsudstyr (fx cykler og NuStep m.fl.) kedeligt, hvilket kan medføre langvarig fysisk inaktivitet, immobilisering og social isolation.

  Løsning:
  SYNCSENSE® er en evidens-baseret digital træningsintervention, som er nem-at-betjene og som faciliterer sjov og social VR-baseret exergaming med eller uden supervision af personalet. SYNCSENSE® VR-løsning bringer nyt liv til kedeligt og ikke-godt-nok-udnyttet træningsudstyr. VR-løsningen øger motivation for selv-træning og træningsfastholdelse, samt bidrager til forøget træningsglæde og livskvalitet for en meget sårbar og overset målgruppe. OG samtidigt vil VR-løsningen give hospitaler og kommuner en potentiel besparelse, som kan bruges til at løfte velfærden andre steder. 

  Målgruppen (slut-brugerne):
  1) Medicinske patienter, neurologiske patienter og isolationspatienter, som er indlagt mere end 2 dage.
  2) Mennesker med fysiske, psykiske handicap, hjerneskade.
  3) Ældre med funktionsnedsættelse eller let til moderat demens.
  - Særligt egnet til inaktive, umotiverede, isolerede, ensomme, ængstelige, depressive, sengeliggende og faldtruede borgere

  Hospitaler og kommunale tilbud som i dag anvender VR-løsningen (implementering, evidens, resultater og kundereferencer):
  1) Hospitaler (læs mere
  2) Botilbud og neurorehabiliteringscentre (læs mere)
  3) Midlertidige rehabiliteringspladser (læs mere)
  4) Plejecentre (læs mere)

Cookies policy