• Phonic Ear A/S


  Phonic Ear tilbyder løsninger, der bedst muligt tilgodeser og støtter den menneskelige hørelse. Vores brede
  sortiment af hørehjælpemidler giver mennesker med nedsat hørelse større tryghed og livskvalitet.
  I år vil vi bl.a. på vores stand præsentere
  - vores nye alarmsystem til hørehæmmede
  - vores kommunikationssystem der er velegnet til plejehjem, dagcentre mv.
  - vores kommunikationsforstærker til personlig kommunikation, med borgere der er udfordet med hørelsen og som ikke benytter høreapparater.

Cookies policy