• QA MED Solutions


  QA MED Solutions hjælper medico virksomheder i mål med Kvalitetsledelse & Regulatorisk Compliance.

  Vores stærke side er at gøre kompleks og uigennemskuelig lovgivning let og praksisnært – især i forhold til de skærpede krav, der er kommet med den nye forordning for medicinsk udstyr (MDR).

  QA MED Solutions tilbyder bl.a.:

  • Regulatorisk rådgivning
  • Varetagelse af PRRC rollen
  • Opbygning af kvalitetsledelsessystem
  • Undervisning tilpasset virksomhedens behov.
    
  Se mere på www.qamedsolutions.com

   

Cookies policy