• LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

  LOBPA arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et selvstændigt liv.  LOBPA er både en landsdækkende interesseorganisation for alle med BPA (Borgerstyret Personlig Assistance og en non-profit leverandør af BPA og andre former for personlig assistance. Som interesseorganisation går vi forrest for at sikre BPA-ordningen, og som leverandør er det vores ambition at skabe de bedste rammer om et frit og ligeværdigt liv for børn og voksne med handicap.

  LOBPA arbejder not-for-profit, så et eventuelt overskud kommer vores medlemmer til gode. Vores 1.500 ansatte handicaphjælpere hjælper børn og voksne i hele landet. Med rødder i handicaporganisationerne har vi opbygget viden, erfaring og kapacitet siden 2009.

  LOBPA udspringer af handicapbevægelsen

  LOBPA udspringer af handicapbevægelsen og blev dannet i forbindelse med loven om BPA i 2008.
  Vores forening er baseret på Independent Living-bevægelsen og er ejet og drevet af en række handicaporganisationer: Dansk Handicap Forbund, Muskelsvindfonden, UlykkesPatientForeningen/PolioForeningen (PTU), CP Danmark, Scleroseforeningen og RYK – Rygmarvsskadede i Danmark.

  Det er stadig mennesker med tilknytning til disse foreninger, som udgør LOBPAs bestyrelse og sætter retningen for LOBPAs arbejde.
  Med vores særlige udgangspunkt i og indsigt i at leve med BPA – samler vi viden og perspektiver om BPA.

Cookies policy