• Huset Venture Storkøbenhavn

  Huset Venture Storkøbenhavn er en socialøkonomisk virksomhed, der igennem mere en 10 år har produceret hjælpemidler i tekstil og tøj til mennesker med handicap. For os er det vigtig, at vores produkter er smarte, præsentable og passer til den enkelt persons smag.

  Vi leverer og producerer både til private, institutioner, hospitaler, kommuner og dagtilbud. Vores faglighed er i top og vi tilpasser altid produkterne til dig både hvad angår funktionalitet og design.

  Vi er en unik socialøkonomisk virksomhed hvor 95% af medarbejderne på alle niveauer er ansat i fleksjob. Vores produktion er social, bæredygtig og lokalt produceret.

  Vi arbejder konkret for FN's verdensmål, nr 8 (Anstændige job.) nr. 10 (Mindre ulighed) nr. 12 (Ansvarlig forbrug og produktion) samt mål nr. 13 (Klimaindsats)
     Huset Venture Storkøbenhavn is a social enterprise with more than 10 years of experience. We produce aids in textile and clothing to people with disabilities. It is important that our products always look smart, presentable and suit the taste of the individual.

  We supply and produce both for personal use, institutions, hospitals, municipalities and daycare services. We are professional and we always work closely with our clients to ensure that the products work in terms of functionality and design.

  We are a unique social enterprise and 95% of our employees of all levels are employed in “flexjob”. Our production is social, sustainable and locally produced.

  We work with UN's Global Goals, specifically no. 8 (Decent work and economic growth) no. 10 (Reduce inequality) no. 12 (Ensure sustainable consumption and production) and goal no. 13 (Climate action)


   

Cookies policy