• Eyemind ApS

  For English, please see under
  Ny øjenstyringsteknologi giver uafhængighed til kørestolsbrugere
  Eyemind er glade for at kunne præsentere GazeDriver som teknologisk verdensnyhed på Health and Rehab 2023. GazeDriver er markedets eneste øjenstyringskontrol uden skærm til kørestole, og indfrier et udækket behov i markedet for mennesker, der er afhængige af hjælp, hvis de skal flytte sig. Med GazeDriver får brugerne mulighed for selv at styre deres kørestol og kan desuden bruge øjnene som mus på en tablet eller telefon.

  I kan møde GazeDriver i News Zone og Startup/Scaleup Zonen i C2 060, samt hos Roltec i C4 020

  Flydende kørsel inde og ude
  Flydende kørsel og ubesværet navigering rundt om forhindringer er en realitet med GazeDriver. Med løsningen kan brugerne holde fokus på omgivelserne, mens de kører uden frygt for hverken at køre ind i andre eller udsætte sig selv for fare. Tests af målgruppen viser desuden, at den er intuitiv og let at forstå, og kan derfor anvendes af både voksne og børn.

  Udforsk verden
  GazeDriver kan bruges både indendørs og udendørs, så brugerne kan få en selvstændigt aktiv livsstil og udforske verden omkring. gør det lettere at være nysgerrig og undersøgende og dermed at udvikle nye færdigheder og sociale relationer.

  Eneste løsning til målgruppen
  GazeDriver er designet til at hjælpe personer med betydelige funktionsnedsættelser, såsom lammelse, muskelsvind, rygmarvsskade, stroke, multipel sklerose, ALS, traumatiske hjerneskader m.fl.

  Løsningen skaber dog ikke kun muligheder for mere uafhængighed og livskvalitet for målgruppen, den kan også hjælpe pårørende, i sundhedsvæsenet og kommunerne ved at frigøre deres ressourcer til andre aktiviteter.

  Hvordan GazeDriver fungerer
  GazeDriver fungerer som et virtuelt "joystick" kontrolleret af øjnene, som man styrer kørestolen med. Man guides i sin kørsel via et unikt feedback-system, der også bruges til at kunne skrive, surfe og kommunikere på en almindelig tablet eller telefon. GazeDriver er plug-and-drive på de fleste elektriske kørestole på markedet.

  Professionel opbakning til en tryg løsning
  Eyemind er støttet af Elsass Fonden, Innovationsfonden og Erhvervsfyrtårn Life Science. Løsningen er CE-mærket som medicinsk udstyr, og omfattende tests af løsningens sikkerhed er gennemført før lanceringen i 2023.

  Se en video om GazeDriver og læs mere på: gazedriver.com

  English
  New eye control technology gives independence to wheelchair users
  Eyemind is proud to present GazeDriver, a technological breakthrough in Health and Rehab 2023. GazeDriver is the only eye-controlled wheelchair solution on the market without a screen, meeting an unfulfilled need for individuals who are dependent on assistance to drive their wheelchair. With GazeDriver, users can move themselves and use their eyes as a mouse on a tablet or phone.
  You can meet GazeDriver in the News Zone and the Startup/Scaleup Zone in C2 060, as well as at the wheelchair manufacturer Roltec in C4 020

  Fluid movement indoors and outdoors
  GazeDriver makes it possible for users to navigate smoothly and effortlessly around obstacles, providing a worry-free driving experience without fear of harming themselves or others. Tests with the target group also show that GazeDriver is intuitive and easy to use, making it suitable for both adults and children.

  Explore the world
  GazeDriver can be used both indoors and outdoors, allowing users to live an independent lifestyle and explore the world around them, making it easier to be curious, develop new skills and build social relationships.

  The only solution for the target group
  GazeDriver is designed to help individuals with significant disabilities such as paralysis, muscular dystrophy, spinal cord injury, stroke, multiple sclerosis, ALS, traumatic brain injury, and more.
  The solution not only provides greater independence and quality of life for the target group but also helps caregivers, healthcare providers, and municipalities by freeing up their resources for other activities.

  How GazeDriver works
  GazeDriver works like a virtual "joystick" controlled by the eyes, allowing users to control their wheelchair. Users are guided in their movements via a unique feedback system, which is also used to be able to write, surf and communicate on an ordinary tablet or phone. GazeDriver is plug-and-drive for most electric wheelchairs on the market.

  Professional backing for a secure solution
  Eyemind is supported by the Elsass Foundation, the Innovation Fund, and the Life Science Business Tower. The solution is CE marked as medical equipment, and extensive safety testing has been conducted before its launch in 2023.
  To learn more about GazeDriver, please see our video on our website gazedriver.com.

  GazeDriver - driving and mousefunction

  Documents

 • Flyer GazeDriver af Eyemind Healt&Rehab2023.pdf

  Download

  139.9 KB 21.05.2023

 • Brugsanvisning og Installation og Første brug IFU DA 2023-02.pdf

  Download

  1.4 MB 21.05.2023

 • Instructions for Use and Installation GazeDriver IFU EN 2023-02.pdf

  Download

  1.2 MB 21.05.2023

Cookies policy