• DigiRehab A/S

  Siden 2014 har DigiRehab leveret personligt tilpasset fysisk træning til borgere i hjemmeplejen i en lang række kommuner. Erfaringer fra mere end 14.000 gennemførte træningsforløb viser, at man kan reducere det umiddelbare plejebehov, i tillæg til at bremse udviklingen i hjemmeplejeydelser, fordi borgere bliver stærkere og igen selv er i stand til at klare nogle af hverdagens opgaver.
  DigiRehab er et digitalt understøttet trænings- og analyseredskab til alle faser af seniorlivet ud fra 3 tilpassede områder: Prehab, Rehab og Care. Prehab til det forebyggende område, med fokus på at undgå fald. Rehab til borgere i hjemmeplejen som modtager hjemmehjælp, og som over tid svækkes med deraf følgende behov for mere hjælp. Og til Care for beboere på plejecentre, som stadig har mulighed for at blive stærkere og få mere livskvalitet.  
  Systemet er bygget om tre funktioner: Screening, Træningsprogrammer samt Statistik og analyse. Træningen med DigiRehab udføres oftest i de ældres eget hjem sammen med en SOSU-medarbejder. Et træningsforløb varer 12 uger, og der trænes 20-30 minutter 2 gange om ugen. Forløbet starter med en screening, hvor vi ved hjælp fra Fælles sprog III og en Fysisk test afdækker borgerens Behov for hjælp og Fysiske formåen. Herefter udarbejder systemet et personligt tilpasset træningsprogram til borgeren. Hver 4. uge gentages screeningen, og træningsprogrammet opdateres.
  Ud fra indsamlede data ser vi, at 7 ud af 10 borgere bliver stærkere og markant mere selvhjulpne. Kommunerne oplever et reduceret behov for hjemmepleje, hos de borgere der gennemfører træningen.
  Der er forskellige måder at organisere træningen på i kommunerne. Hos nogle kommuner er det alle SOSU-medarbejdere, som uddannes til at kunne træne med borgeren. Her ser vi typisk en reduktion i behovet for hjælp på mellem 30-45 minutter om ugen pr. borger.
  En ny måde at organisere træningen på, er ved at ansætte et fast team af medarbejdere som fuldtidstrænere. Her har vi set en reduktion i behovet for hjælp på 57 minutter om ugen.
  Følg DigiRehab på LinkedIn og læs mere på vores hjemmeside www.digirehab.dk
   

Cookies policy