• Chromaviso A/S

  Vi er eksperter i sundhedsfremmende belysningsløsninger

  Hos Chromaviso har vi ambitionen om at løfte standarden for belysning i sundhedssektoren. Ved at tilbyde optimalt og evidensbaseret lys gør vi en væsentlig forskel for patienter og personale.

  Vores løsninger er holistiske og brugerorienterede og forener omfattende indsigt i brugernes behov/diagnostik med ekspertviden om lysets effekt på mennesker og intelligent styring, betjening og integration. Dette resulterer i nøglefærdige løsninger med det højeste niveau af brugertilfredshed - bevist i mere end 2.000 løsninger.

  Vi står bag lyskoncepterne Ergonomisk Lys til operationsstuer og Chroma Zenit Døgnrytmelys til områder bemandet døgnet rundt. Mere end 100 hospitaler, psykiatriske afdelinger og plejehjem over hele Skandinavien bruger vores belysning til hverdag, for eksempel på Aarhus Universitetshospital, Københavns Universitetshospital, Aabenraa Psykiatriske Hospital, Karlstad Hospital og Stockholm Hospitaler.

  Vores løsninger er dokumenteret i peer-reviewed publiceret forskning – både kliniske forsøg, case-kontrolstudier og brugerundersøgelser og ekspertevalueringer. Sammen med forskere, læger og sygeplejersker arbejder vi konstant på at udvikle vores produkter til morgendagens sundhedssektor.

  Oplev MusiCure på Chromavisos stand
  MusiCure er evidensbaseret stimulerende intervention med original musik og film, udviklet og skabt specielt til sundhedssektoren. ormålet med MusiCure er, at skabe positive motiverende oplevelser og et forbedret livsbekræftende miljø. Effekten af MusiCure er blevet dokumenteret gennem 20 års Internationalt publiceret forskning, som bl.a. viser frigivelse af kvalitetstid for personalet, bedre livskvalitet, samt hurtigere udskrivelse af patienter.

  MusiCure tilbyder både MusiCureStream og MusiCure Puden. Begge anvendes nemt og effektivt sammen med Chromavisos løsninger inden for belysning. 

Cookies policy