• Aquatime ApS

  AQUATIME – Vi forebygger dehydrering blandt ældre.

  I en verden hvor ældre-befolkningen vokser, er dehydrering blandt ældre blevet en kritisk, økonomisk og praktisk udfordring for pleje- og sundhedssektoren samt en stor gene for den ældre borger. AQUATIME er en dansk velfærdsteknologi virksomhed, som har som mission at udvikle og levere markedsledende, intelligente og intuitive IoT-løsninger (Internet of Things) til forebyggelse af dehydrering. Vores primære målgruppe er den offentlige og private pleje- og sundhedssektor.

  AQUATIME er et intelligent drikkeglas som løbende monitorerer væskeindtag, viser drikkestatus på glasset og sender data til plejere, sundhedspersonale og evt. pårørende. Væskeindtag detekteres præcist vha. en vejecelle og et accelerometer, og der gøres brug af intelligente algoritmer til at optimere væskeindtag og frasortere væske der f.eks. hældes i vasken. AQUATIME detekterer potentiel dehydrering blandt ældre (Udredningsfasen), opfordrer ældre til at drikke (Vaneændringsfasen) og fastholder ældres gode drikkerutiner (Vedligeholdelsesfasen)
  Glasset er resultatet af et Innovationspartnerskabsprojekt og er udviklet i tæt samarbejde med ældre borgere samt sundheds- og plejepersonale fra Albertslund Kommune.

  Glasset er nøje tilpasset den ældre borger – helt enkelt uden nogen form for knapper, og gør det nemt for borgeren at huske på at drikke tilstrækkeligt. Opsætningen og administrationen af AQUATIME er enkel, brugervenlig og intuitiv for sundheds- og plejepersonalet, og som en ægte IoT-løsning er den forbundet til omverdenen så snart glasset er tændt, uden behov for hverken WI-FI eller Bluetooth.

  AQUATIME effektiviserer, optimerer og digitaliserer de processer, som pleje- og sundhedspersonale i dag udfører manuelt som eksempelvis ”Væskeskema processen”. Datakvaliteten i beslutningsgrundlaget for den potentiel efterfølgende medicinering og behandling øges signifikant. Væskedata fra AQUATIME kan overføres til offentlige og private branchesystemer som f.eks. Columna Cura.

  AQUATIME er pt. en unik løsning på verdensmarkedet og vi vil til stadighed være på forkant af teknologien og videnskaben til at kunne levere løsninger til forebyggelse af dehydrering til gavn for den ældre og verdenssamfundet, for eksempel ved brug af kunstig intelligens og Big Data. Vi har som ambition, ikke kun at levere værktøjer, men også kompetent viden og rådgivning til forebyggelse af dehydrering og vi er i dag repræsenteret med partnere i Norden, England, Holland, Tyskland og Frankrig og planlægger yderligere europæisk partnerdrevet ekspansion i den kommende periode, efterfulgt af en forventet introduktion på markeder som Australien, USA og Mellemøsten.
   

Cookies policy