• A Priori ApS

    A Priori ApS er stiftet i marts 2021 og er et søsterselskab til MG-V ApS.
      Formålet med stiftelsen af A priori var at gøre brug af den ekspertise, som MG-V har oparbejdet i forhold til bemandingsløsninger med borgere i eget hjem, men netop skille det ud som et selvstændigt forretningsområde med det formål af have det fulde fokus på netop dette speciale og ikke alle mulige andre aktiviteter.
      I november 2021 er A Priori ApS blevet godkendt af Socialtilsynet som BPA leverandør, så A Priori ApS dermed varetager hele viften af opgaver relateret til borgere i eget hjem med behov for hjælperordning i forskelligt omfang. A Priori ApS er et landsdækkende foretagende og besidder nogle af landets mest erfarne konsulenter i forhold til såvel børn og unge som voksne i eget hjem med behov for hjælperordning.
      I A Priori ApS vil du altid få et ærligt bud på, om vi kan løse en opgave kvalitativt, og vi sætter en ære i at bidrage til at skabe forbedret livskvalitet i forhold til alle de opgaver vi beskæftiger os med.

Cookies policy