• Dansk Handicap Forbund

    Dansk Handicap Forbund er en medlemsstyret organisation, der arbejder lokalt, regionalt og landspolitisk. Via forskellige udvalg og specialkredse gør vi vores holdning gældende i mange forskellige sammenhænge.

    For medlemmerne af Dansk Handicap Forbund starter det hele i lokalafdelingerne eller i specialkredsene. De frivillige ildsjæle i lokalafdelingerne sørger for hyggelige sammenkomster og lokalpolitisk interessevaretagelse rundt i hele landet. Specialkredsene og -grupperne er den diagnosespecifikke interessevaretagelse for de mennesker, som har specialinteresser.
    Udvalgene i Dansk Handicap Forbund arbejder landsdækkende og tilbyder hjælp til medlemmer såvel som fagprofessionelle, der ønsker vejledning og rådgivning om fx fysisk tilgængelighed eller handicappolitiske tiltag.
    Dansk Handicap Forbund rådgiver og vejleder i forhold til fysisk tilgængelighed, socialrådgivning, og vi hjælper virksomheder, som ønsker at ansætte mennesker med handicap. Derudover arbejder vi med globale projekter.

Cookies policy