• Optikerforeningen

  Optikerforeningen er interesseorganisation for optikbranchens aktører. Optikerforeningen arbejder derfor med følgende arbejdsopgaver:

  • varetage medlemmernes interesser over for lovgivere og myndigheder både nationalt og internationalt med hensyn til udformning og administration af love og regler,
  • repræsentere medlemmerne i relevante udvalg, nævn, råd og kommissioner,
  • informere medlemmerne hurtigt og korrekt om alle væsentligste tiltag for medlemmernes virksomhed,
  • søge indflydelse på samfundsspørgsmål, der har betydning for borgerens syn og optikerens og optometristens arbejde,
  • arbejde for en fortsat videreudvikling af optikerens og optometristens anerkendelse og virksomhedsområder

Cookies policy