• Danish.Care

  Danish.Care er Danmarks brancheforening for virksomheder, der arbejder med hjælpemidler og velfærdsteknologi.

   
  Danish.Care er den danske brancheorganisation for hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser inden for hjælpemiddel- og plejeområdet.

  Foreningen udgøres af ca. 140 medlemsvirksomheder.

  Vi skaber velfædsløsninger til gavn for mennesker og samfund.

  Vores vision er et værdigt og aktiv liv - hele livet.

  Branchen udvikler hjælpemidler og velfærdsteknologi til gavn for den enkelte borger, med stor værdi for den offentlige velfærd, solide gevinster for samfundsøkonomien og et stort potentiale for dansk eksport.

  Siden 1981 har vi arbejdet målrettet med at varetage branchens interesser, og vi arbejder sammen med alle sektorens og velfærdssamfundets interessenter og samarbejdspartnere.


  Vi sætter dagsordner.
  Vi stiller vores viden til rådighed.
  Vi styrker den danske velfærdseksport.
  Vi opnår indflydelse gennem netværk og vidensdeling.

  Danish.Care har stærke værdier og vil kendes som en forening, der er omsorgsfuld, samlede, passioneret, formidlende og nyskabende.

Cookies policy