Grafdage 2018

Glæd dig til den 10. og 11. oktober, hvor Orbicon Informatik igen afholder Grafdage. 
Vi har lyttet til deltagernes ønsker og har derfor i år endnu større fokus på brugermøder, så der bliver masser af tid til at nørde i produkterne. Derudover byder dagene på spændende oplæg, workshops og ikke mindst netværk i hyggelige omgivelser.
Programpunkterne vil løbende blive uddybet.


Vi ser meget frem til at se jer alle på Munkebjerg Hotel.

9:30 - 10:00
Ankomst, kaffe og registrering
10:00 - 10:15
Velkommen til GrafDage 2018
10:15 - 11:00
Innovation og ny teknologi til fremtidens virksomheder
11:00 - 12:30
Brugermøde DanDasGraf - Nyheder
Kommer bl.a. til at indeholde:
- Del ledninger efter TV dimensions- og materialeskift, udvidet registrering af bygværker og deloplande
- Hastighed på dokumentsøgninger
- DanDasGraf på MicroStation Connect
11:00 - 12:30
Indsigt med Orbicon
Orbicon Informatik har siden starten af 1990'erne arbejdet på at understøtte de mange dygtige specialister rundt om i forsyninger og kommuner, og disse systmer har hver for sig hjulpet de enkelte til at arbejde mere effektivt. Der er imidlertid et voksende ønske om, at arbejde sammen på tværs i samskabelsens navn, og data fra flere specialstgrupper bruges nu til at opnå en "højere" forståelse: Indsigt. Dette nye behov har vi i fire år arbejdet på at imødekomme, og nu er vi klar!
12:30 - 13:30
Frokost
13:30 - 14:45
Brugermøde DanDasGraf - Work Smarter
Indlæg om datakvalitet og anvendelse a data:

Didde Steenholt fra Herning Vand vil fortælle lidt om, hvad de bruger data til, og hvorfor det er vigtigt at have gode grunddata.

Troels Hosbjerg fra Silkeborg Forsyning vil fortælle om planlægning i regnvandssystemet ud fra status/plan registreringer af hydrauliske deloplande.
13:30 - 14:45
QGIS Analyser
QGIS er et open source GIS værktøj, som bl.a. gør det nemt at hente lag ind fra forskellige datakilder og derved åbner for mange muligheder for at lave spændende analyser af både egne samt eksterne data. Vi vil på workshoppen vise, hvordan man, ved hjælp af vores DDGViewer plugin, kan hente sit forsyningsdata ind i QGIS og sammenholde det med fri data fra andre datakilder.
På baggrund af disse data og en kategorisering af konsekvensniveau kan vi på kortet få udpeget indsatsområder, hvor man skal være særlig opmærksom på ledningernes tilstand.
Derudover vil vi vise, hvordan man, når man har lavet en spændende visning i QGIS, kan danne kort med signaturforklaring i PDF-format, som kan printes ud og tages med ud i marken.
14:45 - 15:00
Kaffe og netværk
15:00 - 17:00
Brugermøde DanDasGraf - Tips og Tricks
En gennemgang af gode workflows til at løse aktuelle opgaver, herunder:
- Standart MicroStation
- Raste referencer
- Bedre styr på TV
- Diskussion af statudkodernes betydning
- Opdateret mappestruktur til projekter
- Projektdata til tab/web
15:00 - 17:00
Brugermøde - El- og VarmeGraf
17:00 - 19:00
Kaffe, samarbejdspartnere, netværk og check-in
Geopartner Landinspektører arbejder med opmåling i marken og levering af digitale data til forsyningerne, og vil præsentere 2 indlæg.
I det første indlæg vil Hans Holm-Tygesen fortælle, hvordan en Registreringsvejledning kan give værdi ved at tydeliggøre kravende til data og dermed effektivisere processen omkring datahåndtering. Værktøjer til sikring af datakvaliteten vil indgå i præsentationen.

Efterfølgende vil Peter Norvin præsentere en række løsninger udviklet af Geopartner, som kan bidrage til et effektivt workflow og en god udnyttelse af de data, der er til rådighed i dag. Der vil blive vist eksempler på anvendelse af data fra den danske højdemodel, samt hvordan man på en let måde kan udveksle data mallem MicroStation og andre GIS programmer.
19:00 - 23:55
Festmiddag

Billeder fra Grafdage 2018

Kort

Munkebjerg hotel

Munkebjergvej 125 7100 Vejle

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close