• Nora Sveaass

  Professor i psykologi, Psykologisk Institutt, UiO

  Nora Sveaass, Dr.psychol., Professor i psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Medlem av FNs Underkomite for forebygging av tortur og tidligere medlem av FNs Torturkomite. Leder av Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening. Skrevet bok "Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse og sosial faglig arbeid" med Elisabeth Gording Stang. Faglig interesser, både forskningsmessig og undervisningsmessig, er først og fremst knyttet til temaer rundt flyktninger, menneskerettighetsbrudd og psykologiske konsekvenser av dette, samt behandling og rehabilitering av mennesker utsatt for tortur og andre grove overgrep. Forskningstemaer har vært knyttet til psykologisk behandling av flyktninger, både individuelt og i familier, blant annet gjennom prosjekter ved Psykososialt senter for flyktninger (”Poliklinikk prosjektet” og ”Familieterapi med flyktninger”). Ledet et samarbeidsprosjekt i regi av NUFU mellom UiO og Universidad Centro Americana, Nicaragua i tiden 1996 – 2000. Forskning gjennomført i forbindelse med dette prosjektet utgjorde deler av mitt doktorgradsarbeid. Gjennomførte et familieterapi prosjekt med flyktningfamilier i samarbeid med Psykologisk Institutt, Professor Sissel Reichelt og Psykososialt senter. Ledet gjennomføring av to prosjekter knyttet til helse i mottak, på oppdrag av Sosial og Helsedirektoratet, ved NKVTS.

  Program
  • Etter torturen: Veien tilbake. Om ensomhet, ydmykelse og tvil
   11:25 - 12:00 Sal: Mastrafjorden
   MINISEMINAR C: Rehabilitering av tortur overlevere - en internasjonal forpliktelse
   13:00 - 14:15 Sal: Preikestolen A (1. Etasje 17/30)

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close