GODKJENNINGER

Fagkonferansen 7. - 9. november er godkjent av:
  • Norsk legeforening: Allmennmedisin: godkjennes med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen; Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 23 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning; Barnesykdommer: godkjennes med 25 timer for spesialistenes etterutdanning; Psykiatri - godkjennes med 24 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Norsk psykologforening som 25 timers vedlikeholdsaktivitet
  • Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 25 timer; dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
  • Norsk ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende med 25 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse, folkehelse eller allmennhelse.

Heldagsseminarene 1 og 2  tirsdag 6. november er godkjent av:
  • Norsk legeforening: Allmennmedisin: 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen Psykiatri: 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning; Pediatri: godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning.
  • Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet
  • Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer; dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
  • Norsk ergoterapeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse, folkehelse eller allmennhelse.
Halvdagsseminar 3 tirsdag 6. november er godkjent av:
  • Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 3 timer; dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
  • Norsk psykologforening som 3 timers vedlikeholdsaktivitet

Spesialseminarene og fagkonferansen er søkt godkjent hos fagforbundet. Godkjenninger legges ut på denne siden fortløpende.

Spørsmål? Ta kontakt på 51 93 88 00 eller post@psykopp.no

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close