DEBATTER på kåkå Kverulantkatedralen

 


VELKOMMEN TIL DEBATTKVELDER PÅ KÅKÅ KVERULANTKATEDRALEN

Arrangør: Schizofrenidagene i samarbeid med KÅKÅ kverulantkatedralen.

PROGRAM:
MANDAG 5. november kl. 18.00 til 20.30:
«Krigen» mot barnevernet, legitim kritikk eller hatefulle ytringer?» Vi debatterer debatten!

Billettsalg

Kvelden er todelt:
18.00 til 18.30: Fanget i Tyrkia – bokprat.
Samtale mellom Peder Kjøs og David Selim Dundar.
19.00 til 20.00: «Krigen» mot barnevernet, legitim kritikk eller hatefulle ytringer? Vi debatterer debatten!

Debatt mellom Dag Nordanger, psykologspesialist, Jakob Bråtå, Barnevernleder Karmøy og Bokn kommune, Silje Sandanger, erfaringsformidler/adoptivbarn, Kjersti Gjellesvik, advokat, barnevernssjef (forespurt) og Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad

Kritikken mot barnevernet; legitim eller hatefulle ytringer? Hjelper det de som skal ivaretas, når barnevernsdebatten er polarisert, med fagfolk, forskere og politikere som snakker om hatefulle ytringer på den ene siden og foreldre, barnevernsbarn og engasjerte samfunnsdebattanter som på den andre siden, mener at kritikken er legitim og at barnevernet må reformeres? Hvilken betydning får det for de som skal ha hjelp at offentligheten i de senere år har vært dominert av svære negative barnevernssaker, frontet av våre største mediehus?

Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen
Debattleder: Bjørn Sæbø, sjefredaktør i RA/Dagsavisen
 
TIRSDAG 6. november kl. 19.00 til 20.30
Verdidebatt: «Flokk off! – Rusavhengighet, etikk og menneskesyn»

Billettsalg

Debatt mellom Trond Grønnestad, førsteamanuensis (UiS), Einar Øverenget, filosof, forfatter og førsteamanuensis, Torgeir Gilje Lid, førsteamanuensis UiS og fastlege, og Ruth Marie Donovan, sykepleier og høgskolelektor (HVL).
God og omsorgsfull helsehjelp skal være for alle, men er det egentlig slik at en person med rusavhengighet må bli rusfri for å få omsorgsfull helsehjelp? Har hvitsnippalkoholikeren høyere verdi enn personen på den åpne rusarenaen? Kan rusavhengighet forsvares med menneskets autonomi? Hva skjer med mennesket når det blir utestengt fra samfunn og eller faller ut av arbeidsliv grunnet rusmiddelbruk?
 
«Jeg lærte meg raskt navnet på vindruene verd å drikke, og glasset ble fylt med chablis, sancerre og bobler, ganske enkelt fordi vi hadde fortjent det». Ruth Marie Donovan https://www.kreftforeningens-blogg.no/2015/07/jeg-velger-meg-en-alkoholfri-sommer/

Vert: Målfrid/ Iselin Kleppestø Thorsen
Debattleder: Harald Birkevold, kommentator i Stavanger Aftenblad
 
TORSDAG 8. november kl. 19.00 til 20.30
Debatt om tidlig skolestart: «5 og et halvt år – Klar for skole, ADHD og Ritalin?»

Billettsalg

Debatt mellom Cecilie Evertsen Stanghelle, universitetslektor (UiS), John Peter Hernes, gruppeleder H, kommunalråd i Stavanger, Jan Skandsen, barne- og ungdomspsykiater (SUS/BUPA) og Egil Gabrielsen, dosent emeritus, forsker UiS.
Det er grunn til å tvile på om det er rom for de minste barna i skolen. Seksårsreformen skulle ta det beste fra barnehage og skole, og barnehagepedagogikken skulle være tilstede, men lagde vi i stedet en overgang fra barnehage til skole som tar livsgnisten fra barna? Hvilke konsekvenser får det for umodne barn som stemples med diagnose ADHD og faller utenfor allerede i første klasse? Er det egentlig rom for de yngste barna i en skole med stadig høyere krav til resultater og effektivitet? Kan noe reverseres?

Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen
Debattleder: Cathrine Krøger, sykepleier og litteraturkritiker i Dagbladet

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/8w8axE/egil-gabrielsen-om-skolesviket-flere-barn-boer-utsette-skolestarten
 
​Gjesteredaktører for denne temauken er Målfrid J. Frahm Jensen og Iselin Kleppestø Thorsen.

Arrangør: Schizofrenidagene i samarbeid med KÅKÅ kverulantkatedralen.

                           

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close