16-17 oktober 2019

Plats meddelas en månad före start

Stockholm

Exploateringsavtal & PBL - oktober 2019

Registreringsdatum är avslutat, kontakta händelseorganisatören.