18. september 2018

Eurowind Energy A/S

Mariagervej 58 B, 9500 Hobro

Energipolitisk netværksmøde

Vindmølleindustrien og Eurowind byder velkommen til næste møde i Energipolitisk Netværk.

Dagens program: Energiaftalens konsekvenser for landvind


09.30-10.00              Ankomst, morgenmad/kaffe og netværk

10.00-10.10              Velkomst og præsentation af deltagere

Vejen til ordlyden i energiaftalen – og vejen videre

10.10-10.30              Indblik i det politisk maskinrum – Tilblivelsen af aftaleteksten  v. Jan Hylleberg

10.30-10.50              Overblik over aftalens centrale elementer for landvind – og hvad vi ved om vejen videre
                                  v. Martin Risum Bøndergaard

Workshop: Hvordan får vi implementeret aftaleelementerne bedst muligt?

Hvert punkt indledes med kort diskussionsoplæg efterfulgt af fælles drøftelse af hvad branchen skal arbejde for

10.50-11.40               Loft på 1.850 møller i 2030

11.40-12.15               Indførelse af salgsoption

12.15-13.00               Frokost og netværk

13.00-13.45               Erstatning for grøn ordning

13.45-14.30               Eftersyn af køberetsordning

14.30-15.00               
Orienteringspunkter, eventuelt, afrunding og tak for i dag

                                    Orientering om administrationsgrundlag for elproduktionsbevillinger, status på udbud 2018 og
                                    øvrige ordninger i stemmeaftalen om teknologineutrale udbud i 2018-19.

 

Vært

Sidste dag for tilmelding er overskredet. Kontakt venligst arrangøren