25. okt. - 25. nov. 2018

Sentralen (Gymsalen)

Øvre Slottsgate 3, Oslo

 

En god eiendomsforvaltning er stadig viktigere for både gårdeiere og brukere av bygget. Verdien for eiere består av gunstige investeringer med god avkasting, mens for leietakere gjenspeiles det i større kvalitetskrav, fremtidsrettede løsninger og tjenester.  

Årets konferanse legger vekt på hvilke muligheter som finnes i verdiskapning gjennom forvaltning - fra investering og utvikling til utleie, drift og tilbud av tilleggstjenester. Fageksperter deler sine tanker rundt investeringsstrategier og erfaringer om teknisk og økonomisk forvaltning og utvikling av næringseiendommer. Vi gir samtidig gode juridiske råd på hvordan håndtere ulike problemstillinger tilknyttet forvaltning av eiendomsporteføljer.

Konferansen EIENDOMSFORVALTNING skal diskutere og definere innholdet i fremtidens eiendomsforvaltning. Enten du er investor, utvikler, forvalter eller bruker av bygget: denne konferansen vil gi deg ny og nyttig kunnskap om morgendagens eiendomsforvaltning!

 

Pris: kr. 3950,- eks. mva
Meld på 4 betal for 3 (gjelder full pris). Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

8:30 - 9:00
Registrering og morgenkaffe
9:00 - 9:05
Velkommen til Eiendomsforvaltning 2018!
9:05 - 9:45
MAKROØKONOMISKE UTSIKTER
For at det skal være attraktivt å investere i eiendom, må avkastningen være god - det kreves god tilgang til fremmedkapital og gunstig lånefinansiering.
Dagens marked endrer seg raskt. Det makroøkonomiske bildet og usikkerheten rundt tilgang til kapital kan påvirke verdisettingen på næringseiendom betydelig.
Vi får et innblikk på det økonomiske bildet – hvor beveger vi oss?
9:45 - 10:15
INVESTERING - VI LIKER EIENDOM MED UTVIKLINGSPOTENSIAL!
Gode investeringer starter med å velge bygg med utviklingspotensial, ta grep og transformere eiendommene til attraktive lokasjoner med identitet. Det handler om å finne gull der andre kanskje har gått forbi - hva skal til for å få dette til ? Og hvordan lage konsepter som kan løfte lokalene videre? 
Et godt samarbeid mellom gårdeier, arkitekt og teknisk rådgiver kan skape eiendommer med spennende profil, slik at de blir attraktive eiendommer – vi vil forklare deg hvordan!
10:15 - 10:35
PAUSE & MINGLING
10:35 - 11:05
PREMIER PROPERTIES - TA ET STEG VIDERE FOR Å LØFTE KONSEPT & SERVICE!
Kampen om leietakerne har aldri vært tøffere, og leietakere stiller nye krav og har høyere forventinger. Topp beliggenhet, design og arkitektonisk uttrykk er nødvendige for å oppfylle kravene og tiltrekke kunder i toppsegmentet. Hva skal til for å konsolidere forholdet mellom disse leietakerne og deres kontorlokasjon enda bedre? Hvordan levere en 5-stjernes service til bedrifter, deres ansatte og besøkende? Unike bygninger og unike leietakere krever unik service. Glenn Haglund fra CBRE forteller oss hvordan.
11:05 - 11:40
FREMTIDENS EIENDOMSFORVALTNING
Hvordan vil eiendomsforvaltningen påvirkes av den teknologiske utvikling og de nye krav som følger med dette? Vi ser på noen av de viktigste trendene som forventes å endre bransjen, enten dette er drevet av utviklingen av ny teknologi, myndighetskrav og endrede behov hos leietaker. Hvordan forventer vi at dette vil påvirke fremtidens forvaltningsavtaler? Hva bør man allerede i dag tenke på for å ha nødvendig fleksibilitet i de nye avtaler som inngås? Vi presenterer også «The Edge» - det smarteste og grønneste kontorbygget i verden, hvor ny teknologi nettopp blir benyttet i forvaltningen av bygget.
11:40 - 12:10
DIGITALISERE UTVIKLING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD?
Digitaliser aldri for digitaliseringens skyld, men for den kundeverdien og effektiviteten digitaliseringen skaper. Mange digitale trender kan og bør gå bygg- og eiendomsforvaltning hus forbi.  Andre trender er i ferd med å revolusjonere bransjen.
Tingenes Internett (IoT) og stordata har kommet til eiendomsforvaltningen for å bli. Teknologien er i full fart på vei inn i norske bygg. Vi vet mye om hva digitalisering gir av kundeverdi og effektivitet allerede i dag, og vil si noe om hva det kan gi i årene som kommer. Hvilke nye teknologier skal bransjen holde et øye med?
12:10 - 13:00
LUNSJ
13:00 - 13:30
HVEM HAR ANSVARET FOR SKADER FORÅRSAKET AV TREDJEPART?
Hvem har ansvaret for skader på eiendommen forårsaket av tredjepart? Og vil forsikringsselskapet dekke tapet? Kan alt forsikres? Og hvis ikke - finnes det da kontraktsmessige løsninger? Hva er konsekvensene for en utleier av at en leietaker er selvassurandør?
Naja Dannow fra Kluge Advokatfirma og Geir Otto Skjervheim fra Willis Towers Watson vil se nærmere på forsikringsbestemmelsen og andre bestemmelser i bransjestandarden for leiekontrakter. De vil også diskutere leietakers og utleiers erstatningsansvar ved skade på utleiers eiendom. 
13:30 - 14:00
HVA KOSTER EN GOD EIENDOMSFORVALTNING?
Samtale
Drift av eiendom kan være kostbart. Flere selskaper bruker store ressurser på å bygge opp en egen eiendomsavdeling, mens andre bruker store summer for eksterne eiendomsforvaltere. 
Hva koster det egentlig å forvalte egen eiendomsportefølje? Hvilke tjenester må kjøpes eksternt, og hva kan gjøres in-house? Hva kreves av interne ressurser med tanke på innkjøps- og beslutningsprosesser, og driftsapparat? Og hvordan sikre en optimal og dynamisk eiendomsforvaltning ved å rendyrke leveranse og tjenester?
14:00 - 14:00
AVSLUTNING EIENDOMSFORVALTNING
Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close