25. okt. 2018

Sentralen (Gymsalen)

Øvre Slottsgate 3, Oslo

 

En god eiendomsforvaltning er stadig viktigere for både gårdeiere og brukere av bygget. Verdien for eiere består av gunstige investeringer med god avkasting, mens for leietakere gjenspeiles det i større kvalitetskrav, fremtidsrettede løsninger og tjenester.  

Årets konferanse legger vekt på hvilke muligheter som finnes i verdiskapning gjennom forvaltning - fra investering og utvikling til utleie, drift og tilbud av tilleggstjenester. Fageksperter deler sine tanker rundt investeringsstrategier og erfaringer om teknisk og økonomisk forvaltning og utvikling av næringseiendommer. Vi gir samtidig gode juridiske råd på hvordan håndtere ulike problemstillinger tilknyttet forvaltning av eiendomsporteføljer.

Konferansen EIENDOMSFORVALTNING skal diskutere og definere innholdet i fremtidens eiendomsforvaltning. Enten du er investor, utvikler, forvalter eller bruker av bygget: denne konferansen vil gi deg ny og nyttig kunnskap om morgendagens eiendomsforvaltning!

 

Pris: kr. 3450,- eks. mva
Meld på 4 betal for 3 (gjelder full pris). Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

8:30 - 9:00
Registrering og morgenkaffe
9:00 - 9:05
Velkommen til Eiendomsforvaltning 2018!
9:05 - 9:45
MAKROØKONOMISKE UTSIKTER
For at det skal være attraktivt å investere i eiendom, må avkastningen være god - det kreves god tilgang til fremmedkapital og gunstig lånefinansiering.
Dagens marked endrer seg raskt. Det makroøkonomiske bildet og usikkerheten rundt tilgang til kapital kan påvirke verdisettingen på næringseiendom betydelig.
Vi får et innblikk på det økonomiske bildet – hvor beveger vi oss?
9:45 - 10:15
INVESTERING OG AVKASTNING I EIENDOMSPORTEFØLJER
Investering i eiendom med solide leietakere sikrer høy avkastning, stabil kontantstrøm og moderat risiko. Flere aktører investerer i diversifiserte eiendomsporteføljer for å spre risiko, mens andre investerer i eiendommer i like segmenter for å spisse kompetansen.
Vi ser nærmere på investeringsstrategier, allokering og forvaltning - hvordan sikre langsiktige investeringer, avdekke eventuelle risiko som kan påvirke eiendomsobjektets finansielle verdi over tid, og samtidig bevare og øke eiendommenes verdier? Hvordan optimalisere avkastning med fokus på forvaltning og drift?
10:15 - 10:35
PAUSE & MINGLING
10:35 - 11:05
VI LIKER EIENDOM MED UTVIKLINGSPOTENSIAL!
Gode investeringer starter med å velge bygg med utviklingspotensial, ta grep og transformere eiendommene til attraktive lokasjoner med identitet. Det handler om å finne gull der andre kanskje har gått forbi - hva skal til for å få dette til ? Og hvordan lage konsepter som kan løfte lokalene videre? 
Et godt samarbeid mellom gårdeier, arkitekt og teknisk rådgiver kan skape eiendommer med spennende profil, slik at de blir attraktive eiendommer – vi vil forklare deg hvordan!
11:05 - 11:35
PREMIERE PROPERTIES - TA ET STEG VIDERE FOR Å LØFTE KONSEPT & SERVICE!
Kampen om leietakerne har aldri vært tøffere, og leietakere stiller nye krav og har høyere forventinger. Topp beliggenhet, design og arkitektonisk uttrykk er nødvendige for å oppfylle kravene og tiltrekke kunder i toppsegmentet. Hva skal til for å konsolidere forholdet mellom disse leietakerne og deres kontorlokasjon enda bedre? Hvordan levere en 5-stjernes service til bedrifter, deres ansatte og besøkende? Unike bygninger og unike leietakere krever unik service. Glenn Haglund fra CBRE forteller oss hvordan.
11:35 - 12:05
HVEM HAR ANSVARET VED SKADER PÅ EIENDOMMEN FORÅRSAKER AV TREDJEPART?
12:05 - 13:00
LUNSJ
13:00 - 13:30
DIGITALISERE UTVIKLING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD?
Digitaliser aldri for digitaliseringens skyld, men for den kundeverdien og effektiviteten digitaliseringen skaper. Mange digitale trender kan og bør gå bygg- og eiendomsforvaltning hus forbi.  Andre trender er i ferd med å revolusjonere bransjen.
Tingenes Internett (IoT) og stordata har kommet til eiendomsforvaltningen for å bli. Teknologien er i full fart på vei inn i norske bygg. Vi vet mye om hva digitalisering gir av kundeverdi og effektivitet allerede i dag, og vil si noe om hva det kan gi i årene som kommer. Hvilke nye teknologier skal bransjen holde et øye med?
13:30 - 14:00
HVA KOSTER EN GOD EIENDOMSFORVALTNING?
Samtale
Drift av eiendom kan være kostbart. Flere selskaper bruker store ressurser på å bygge opp en egen eiendomsavdeling, mens andre bruker store summer for eksterne eiendomsforvaltere. 
Hva koster det egentlig å forvalte egen eiendomsportefølje? Hvilke tjenester må kjøpes eksternt, og hva kan gjøres in-house? Hva kreves av interne ressurser med tanke på innkjøps- og beslutningsprosesser, og driftsapparat? Og hvordan sikre en optimal og dynamisk eiendomsforvaltning ved å rendyrke leveranse og tjenester?
14:20 - 14:21
AVSLUTNING EIENDOMSFORVALTNING

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close