• Insenti

    «Insenti AS er en ledende aktør innen prosjektutvikling, regulering, prosjektledelse og ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Osloregionen. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, undervisningsbygg, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Siden oppstarten er det utført og under utførelse ca 500.000 m2 næringsarealer og ca 1.000 boliger».

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close