• Michael Rasmussen

  Sales Executive, Puzzel A/S

  • 13:30 - 04-10-2019

   Markedsvilkårene for kontakt mellem virksomheder og kunder ændrer sig og disse ændringer skal kontaktcentreret adressere. Virksomheder oplever i dag, at kunder er flygtige og tiden til fastholdelse og mersalg bliver mindre og mere intens. Der er krav til, at der på den kortere kontakttid med kunder og potentielle kunder skal ydes en mere kvalificeret og individualiseret service og rådgivning. Teknologi ændrer kommunikationsformen mellem kunde og virksomhed. Kommunikationen flytter sig ud på flere henvendelseskanaler og ofte er kontakten til den enkelte kunde på flere kanaler – det giver en række styrings- og overbliksmæssige udfordringer.

   Internt i virksomhederne er udfordringerne at tilpasse ressourcerne og de rette kompetencer til lige netop det mix af henvendelses typer, som kunderne benytter.

   Med udgangspunkt i konkrete kundecases beskrives, hvordan ovennævnte problemstillinger i praksis er blevet håndteret i en række danske virksomheder ved at benytte og tilpasse kontaktcenter teknologien fra Puzzel.

   v/ Michael Rasmussen, Sales Executive, Puzzel

Cookies policy