• Helle Junge Nielsen

    Head of Division, Digitaliseringsstyrelsen

    • 14:00 - 04-10-2019

      Webtilgængelighedsloven stiller krav til offentlige myndigheders websteder, så også borgere med handikap kan benytte de digitale løsninger. Vi giver et overblik over, hvem der er omfattet, hvad der er omfattet og hvordan man som leverandør kan hjælpe myndighederne med at leve op til deres forpligtelser.

      v/ Helle Junge Nielsen, Kontorchef, Kontor for borger.dk, Digitaliseringssyrelsen

Cookies policy