• Jacob Flohr Kristiansen

    Direktør IT & Development, Sydbank

    • 12:00 - 04-10-2019

      Vil du undgå misforståelser og magtkampe om, hvilke IT-projekter der prioriteres? For os virkede det at have elektroniske dashboards, der viser alle, hvad der prioriteres nu, hvorfor, med hvilke ressourcer

      v/ Jacob Flohr Kristiansen, Områdedirektør, Sydbank

Cookies policy