• Hanne Ingmer

  Professor, KU SUND

  Jeg er professor ved Københavns Universitet på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, hvor jeg arbejder med zoonoser med særligt fokus på dem som kan overføres via fødevarer. I de seneste år har jeg været interesseret i antibiotika resistens og at afdække om fødevarer kan spille en rolle i udvikling eller overførsel af resistens. I den forbindelse har vi set på i hvor stort omfang methicillin resistent Staphylococcus aureus, MRSA forekommer i kød i detail handlen og vi har undersøgt hvorvidt vancomycin resistent enterokokker kunne tænkes at spredes via fødevarer til hospitalerne. Jeg er også interesseret i de mekanismer hvormed antibiotika resistens kan spredes og her ser jeg især på rollen af bakteriophager.

  Speaker til følgende sessioner
  • 09:00 - 09:40 Antibiotika resistens I fødevarer og betydning for fødevaresikkerhed

   Antibiotika resistens i sygdomsfremkaldende bakterier har igennem mange år været genstand for forskning. Til gengæld ved vi meget mindre om resistens i andre slags bakterier. Vi har set på resistens i bakterier isoleret fra kødprodukter og har ved brug af DNA-sekvens analyser undersøgt resistens i probiotiske bakterier. Resultaterne viser, at resistens er bredt forekommende, og at vi har brug for nye analyse værktøj til at vurdere risiko for spredning.

Cookies policy