• Ane Alsløv

    Chefkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen

    Jeg er tilknyttet Samarbejdssekretariat som Freelance SU-underviser. I langt de fleste af mine år i centraladministrationen har jeg været involveret i udviklingen af arbejdspladsen på den ene eller anden måde, herunder som tillidsrepræsentant, formand AC-klubben på min arbejdsplads og næstformand i vores Samarbejdsudvalg i en række år. Jeg har erfaring med mange typer af gruppedynamikker og finder det interessant at fokusere på, hvad en gruppe kan opnå sammen. Jeg arbejder ud fra den tese, at alle, uanset rolle i SU-arbejdet, har en interesse i at udvikle den bedst mulige arbejdsplads ud fra de givne rammer. Det er det, der er udgangspunktet.
    Til daglig er jeg chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen og arbejder til daglig som tei amleder med Covid-19 hjælpepakkerne på kunst og kulturområdet. Før det arbejdede jeg, ligeledes Slots-og Kulturstyrelsen,  med strategi og udvikling og internationale aktiviteter, bl.a. for Statens Kunstfond. Jeg har i en kortere periode også arbejdet i Udenrigsministeriet.

    Speaker til følgende sessioner
    • 15:15 - 17:00 Samarbejdsudvalget - hvad skal der til for at det fungerer?
Cookies policy